Legendární pražská čtvrť Ořechovka hostí majestátní vily. Je mezi nimi i jedna, která působí trochu děsivě

22.5.2021
Fefík
Další fotky

Území není nijak malé (2,4 hektaru) a je vymezeno ulicemi Na Ořechovce, Západní a Východní, přičemž zejména v Západní ulici je několik pozoruhodných vil, především vlastní vila architekta a urbanisty Jaroslava Vondráka (1881 – 1937). Ta působí majestátně i trochu děsivě.

Vondrák vystudoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jana Kotěry. Ve své tvorbě vystřídal a kombinoval řadu stylových poloh, což můžeme vidět v Bubenči, Dejvicích a především Střešovicích. Stavěl ve stylu neoklasicistním, secesním, po válce byl ovlivněn tzv. národním slohem, do jehož širokého záběru se dostalo české art deco, dekorativismus a především rondokubismus (přičemž všechny tyto pojmy se z větší části překrývají), tvořil i v duchu moderny a koncem 20. let se zařadil mezi konvenční funkcionalisty.

Vzorem Ořechovky byla anglická zahradní města

Domy ve vilové kolonii Ořechovka mají tvarosloví vycházející ze vzorů tzv. anglických cottages – zahradních měst s jejich trojúhelníkovitými štíty, úzkými obdélnými okny, vysokými komíny a hrázděným zdivem. Druhou, možná ještě důležitější inspirací byla holandská cihelná architektura, se kterou seznámil české prostředí architekt Jan Kotěra.

Zastřelili ho Němci. Architekt, po kterém v každém českém kraji něco zůstalo

Projekt kolonie podle plánů Vondráka a Jana Šenkýře (1885 – 1948) byl realizován v letech 1921 – 1924. Centrálním objektem náměstí je Vondrákova Ústřední budova s obchody a kinem. V Západní ulici obklopují Vondrákův dům vila medailéra Otakara Španiela od architekta Ladislava Machoně, a vlastní vila architekta Aloise Dryáka (1872 – 1932). Tyto stavby vznikly v roce 1924. V horní části střešovického náměstí nachází se pak pomník padlým v 1. světové válce, který v roce 1928 vytvořil Josef Franěk ve spolupráci s nedaleko bydlícím sochařem Bohumilem Kafkou a architektem Dryákem.

Viktorin Šulc, pozapomenutý architekt pražské Ořechovky, Hollarky a sklářské školy

Ale vraťme se k projektu revitalizace Macharova náměstí. Porota obdržela devět návrhů, jako nejlepší vyhodnotila 180 tisíci návrh architektů Jana Trávníčka a Jakuba Sládka a Jakuba Trávníčka.
Druhou cenu a 120 tisíc získal návrh společnosti monom works (Michal Bernart, Igor Hobza, Jakub Vašek, Lucie Nippertová) a třetí cenu a 60 tisíc dostal projekt architektek Šárky a Jitky Ullwerových a architektů Adama Vilímka a Martina Březiny.

Porota i radní ocenili kompozici veřejného prostranství, navazujícího na centrální objekt Ořechovky, kterému dává vyniknout. Rozdělení herních ploch umožňuje vysokou variabilitu pro akce i jiného než sportovního charakteru. Chytře využívá svažitosti terénu k zapuštění nového objektu zázemí. Návrh má potenciál vytvořit z Macharova náměstí skutečné centrum čtvrti Ořechovky. Mohly by se tu kromě sportovních akcí pořádat příležitostné trhy, koncerty nebo by se tu dalo umístit kluziště.
Soutěž se odehrála na přelomu roků 2017 a 2018. Zatím ale všechno zůstává jen na papíře…

FOTO: Macharovo náměstí – centrum Ořechovky

Macharovo náměstí – centrum Ořechovky - 2 Vondrákův dům 2Macharovo náměstí – centrum Ořechovky - 1 Ořechovka-ústřední-budovaMacharovo náměstí – centrum Ořechovky - 3 Jaroslav VondrákMacharovo náměstí – centrum Ořechovky - 4 orechovka-pomník padlýchMacharovo náměstí – centrum Ořechovky - 5A mach5.1 cena
Další fotky
Macharovo náměstí – centrum Ořechovky - 5Bmach5+Macharovo náměstí – centrum Ořechovky - 6A mach9.2 cenaMacharovo náměstí – centrum Ořechovky - 6B mach9+Macharovo náměstí – centrum Ořechovky - 7 mach2.3 cenaMacharovo náměstí – centrum Ořechovky - 0 staletá praha


Nepřehlédněte