Lékaři neurologie z karlovarské nemocnice získali prestižní evropské ocenění

25.10.2021
Roman Kořinek

Ocenění ESO STROKE UNIT, které získala Karlovarská krajská nemocnice (KKN), řadí toto neurologické pracoviště mezi pracoviště špičkové evropské úrovně.  Péče o pacienty po mozkové mrtvici je dle uděleného ocenění v karlovarské nemocnici na špičkové evropské úrovni, uvedla mluvčí KKN Markéta Singerová.

„Každý rok prodělá mozkovou mrtvici téměř 17 milionů lidí. Cévní mozková příhoda neboli iktus je hlavní příčinou zdravotního postižení osob na celém světě. Každé dvě vteřiny někdo, ať už dospělý nebo dítě, muž nebo žena, mladý nebo starý, prodělá mrtvici. Navzdory těmto šokujícím statistikám mnoho lidí postižených mozkovou mrtvicí nemá přístup k léčbě, rehabilitaci a podpoře, která by jim poskytla větší šanci na dobré uzdravení a zdravější, produktivnější a kvalitní život,“ říká mluvčí nemocnice.

V celé Evropě způsobí mrtvice každoročně více než 1 milion úmrtí. Riziko úmrtí na mrtvici se mezi zeměmi výrazně liší a ve střední a východní Evropě je více než třikrát vyšší než v severní, jižní a západní Evropě. Riziko úmrtí postihuje pak daleko častěji ženy než muže.

„Nevládní organizace ESO má za cíl snížit zátěž způsobenou mozkovou mrtvicí, zlepšit péči o pacienty po mrtvici a kontinuálně vzdělávat lékařský personál v tomto oboru. Proto vyvinula rámec pro dosažení cílů zlepšování kvality, a to od pokynů, které určují osvědčené postupy, až po samotnou certifikaci. Certifikace pak měří schopnosti jednotlivých pracovišť, jejich úroveň a vzdělání a také počty pacientů s iktem, se kterými pracují,“ doplňuje Markéta Singerová.

Lékaři neurologického oddělení KKN dosáhli v daných parametrech výborných výsledků a rozšířili tak certifikovanou síť evropské péče o pacienty s iktem. Iktovému centru v karlovarské nemocnici se povedlo navýšit kvalitu poskytované péče i přes covidová omezení a složitou situaci ve zdravotnictví v posledním roce.

„Toto uznání je důkaz kvality poskytované péče na našem oddělení. Dokázali jsme, že umíme zajistit kvalitní péči a podmínky v iktové péči, které jsou zcela na úrovni a plně srovnatelné jako v jiných vyspělých zemích Evropy, což je skvělá zpráva,“ uvedl primář neurologického oddělení Igor Karpowicz

Zdroj: vz/kknNepřehlédněte