• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Letohrádek Hvězda představuje příběhy česko-slovenského sbližování

  11.8.2019
  Zuzana Půrová

  Z rodinného alba se jmenuje letošní hlavní výstavní projekt Památníku národního písemnictví. V letohrádku Hvězda je k vidění bezmála osm stovek exponátů, které mapují příběhy česko-slovenského kulturního sbližování.

  Cílem výstavy Z rodinného alba je zmapovat dialog české a slovenské kultury v období od počátku devatenáctého století do roku 1939. Exponáty pocházejí jednak přímo ze sbírek památníku, jednak je poskytla další česká muzea a archivy, například Masarykův ústav a Archiv Akademie věd, Archiv Univerzity Karlovy, Knihovna Národního muzea, Archiv Národního muzea, Divadelní archiv Národního divadla, Hudební archiv Národního divadla, Slovanská knihovna, a přispěli i soukromí sběratelé.

  Kolekce unikátních dokladů českého vědeckého průzkumu

  Některé exponáty jsou vystaveny úplně poprvé. Návštěvníci uvidí třeba kolekci unikátních dokladů českého vědeckého průzkumu Slovenska nebo výtvarná díla českých malířů a grafiků, mezi nimiž vyniká autorská rukopisná kniha Josefa Váchala Cesta Slovenskem nebo grafiky Ferdiše Duši a Karla Vika. Autoři výstavy připomínají, že expozice ukazuje, jak se Češi a Slováci stýkali a poznávali a jaké kulturní výsledky z jejich zájmu vzešly.

  Na nádraží Bubny vznikne Památník ticha. Připomene oběti holocaustu

  „Seznamuje s cíli a motivacemi českých cest na Slovensko s tím, jak návštěvy Slovenska české spisovatele a výtvarníky inspirovaly v jejich tvorbě a jak čeští vědci přispívali k vědeckému poznání nejrozmanitějších oblastí slovenské kultury, historie a přírody. Podrobněji se rovněž zaměřuje na to, jak čeští čtenáři objevovali slovenské písemnictví: vedle toho, že monograficky představuje vydavatelské i jiné slovenské aktivity pražského nakladatele Leopolda Mazáče,uvádí i předcházející ediční projekty a mapuje následný rozvoj zájmu o moderní slovenskou literaturu.“

  Výstava také zhodnocuje česko-slovenskou zkušenost jako vzorový příklad vzájemného poznávání a spolužití. „V neposlední řadě se výstava snaží ukázat, jak oba národy hledaly společnou řeč: uvádí do dobové knižní produkce, která měla přispět k lepšímu porozumění slovenštině, připomíná významné projevy slovakofilie před rokem 1918 a rozeznívá diskuse o povaze slovenštiny po
  vzniku Československa,“ upozorňuje autorka výstavy Monika Kapráliková.

  Tváře česko-slovenských manželských a partnerských párů

  Památník národního písemnictví navíc návštěvníkům ve dle samotné expozice přináší i technologickou lahůdku. Díky mobilní aplikaci radioaporee lze totiž poslouchat zvukové kompozice
  založené na ptačím zpěvu. Fotografická instalace Tomáše Hrůzy nahlíží podle autorů na rodinný svazek intimněji – sleduje tváře česko-slovenských manželských a partnerských párů v časové ose od počátku dvacátého století do současnosti a vytváří pomyslné rodinné album.

  Z rodinného alba

  ■ Výstava Z rodinního alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování bude v letohrádku Hvězda k vidění do
  8. září.
  ■ Autorkou výstavy je Monika Kapráliková, kurátorem Karel
  Kolařík.
  ■ Exponáty pocházejí jednak přímo ze sbírek památníku, jednak je poskytla další česká muzea a archivy.
  ■ Cílem výstavy Z rodinného alba je zmapovat dialog české a
  slovenské kultury v období od počátku devatenáctého století
  do roku 1939.
  ■ Některé vystavené exponáty jsou veřejnosti představeny
  úplně poprvé.  Nepřehlédněte