• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Liberecký kraj bude financovat nostalgické vlaky. Třeba ty na nejstrmější trati u nás

  8.6.2023
  Fefík

  Uzavření několikaleté smlouvy se společností Zubačka provoz, na základě které bude z krajského rozpočtu financován provoz nostalgických vlaků v Kořenově, Turnově, Martinicích v Krkonoších a dalších místech regionu, schválila Rada Libereckého kraje.

  Smlouva bude platit do konce roku 2028. Obyvatelé i návštěvníci Libereckého kraje se budou moci i v dalších letech těšit z ozubnicových vlaků na nejstrmější české trati mezi Tanvaldem a Kořenovem nebo se svézt starými soupravami po mostech přes Jizeru na martinické lokálce v Krkonoších. Pokračovat budou letní parní vlaky Českým rájem, mikulášské jízdy i další příležitostné akce.

  Financováním provozu vybraných nostalgických vlaků a jejich začleněním do dopravní obslužnosti kraje chceme nejen oživit historii, ale také podpořit cestovní ruch a rozvoj v hospodářsky slabších regionech. Vnímám to také jako symbolické ocenění práce aktivních členů místních spolků, kteří se výrazně podílejí na připomínání historie železniční dopravy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

  Navíc jsou jízdy nostalgických vlaků jedny z nejvíce navštěvovaných turistických akcí v regionu a považuji za správně takové události podporovat. Dále jsme ještě podpořili například opravu parní lokomotivy 312.3629, která bude brázdit po trati Kořenov – Harrachov, a to z peněz z vyšších daňových příjmů zkraje letošního roku.“

  Víkend otevřených zahrad láká v Libereckém kraji na statek, bylinkovou zahradu i do arboreta

   

  Díky nové smlouvě má kraj právo každoročně určovat a upravovat rozsah aktivit a podpory s ohledem na jeho rozpočtové možnosti. Pokud bude zájem o akce velký, může rozsah objednaných služeb rozšířit,“ řekl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

  Dosud převážně volnočasová sdružení aktivních občanů, která jízdy ve svém okolí dlouhodobě organizují a o historická vozidla pečují, nově získají stabilní financování. To jim umožní lepší plánování provozu, opravy techniky a další rozvoj po všech stránkách náročné organizace všech činností.

  Živý provoz napomůže lepší prezentaci a dostupnosti nejnavštěvovanějších kulturních a přírodních památek Libereckého kraje. Mezi ně patří i kořenovská ozubnicová železnice nebo nádraží v Martinicích v Krkonoších, na kterém stále zůstávají v provozu stará mechanická návěstidla se sklopnými rameny ovládaná na dálku drátovody.

  Edisonův fonograf a historická rádia lákají do lomnického muzea

   

  Kraj má zájem o dlouhodobé zapojení nostalgických vlaků do dopravní obslužnosti svého území včetně jejich využití pro kapacitní posílení pravidelných spojů. V letošním rozpočtu má Liberecký kraj na nostalgické aktivity vyčleněno celkem 6,5 milionu korun. Rozsah aktivit v dalších letech bude záviset na zájmu cestujících o nabízené služby.

  V regionu máme na tři desítky různých aktivit a spolků věnujících se nostalgické železniční dopravě. Chceme, aby se jednotlivé aktivity vzájemně doplňovaly a nebyly si konkurencí. V souladu se zpracovanou Koncepcí turistické dopravy rozhodl kraj o zasmluvnění prioritních nostalgických aktivit, které jsou založené na vzájemné spolupráci spolků,“ dodal Jan Sviták.

  Zdroj: Filip Trdla, Liberecký kraj  Nepřehlédněte