Tvrdohlavý Zdeněk Lhotský. Jeho sklo a kresby jsou k vidění v Liberci

Další fotky

V Malé výstavní síni Liberec naproti radnici je až do 13. září k vidění výstava „Zdeněk Lhotský / Kresby – sklo“.

Kresba je pro Lhotského důležitou součástí tvůrčího zkoumání a výtvarného uvažování, které následně rozvíjí v dalších sklářských technologiích. Výstava představuje rovněž jeho unikátní autorské kresby a koláže experimentálně zatavené ve skle.

Zdeněk Lhotský (*1956 v Praze), zakládající člen skupiny Tvrdohlaví a majitel Studia Lhotský v Pelechově u Železného Brodu, si v oboru uměleckého skla vybojoval světově uznávanou pozici experta v technologii taveného skla a sériemi vlastních děl. Jeho umělecké zájmy zahrnují také široké pole designu a práce do architektury.

„Pro tvorbu Zdeňka Lhotského je charakteristická tvarová redukce, která se projevuje jak v jeho sochařském projevu, tak v kresbách. Svými předchozími výstavami kreseb, například výstava Sklo a kresby – BBLA Gallery New York 2017, Galerie Morzin ve Vrchlabí, 2019, prokázal hlubokou vnitřní kázeň a propracovanou metodu používání elementárních symbolů, s nimiž dosahuje vizuálně působivých kompozic,“ řekl kurátor výstavy Martin Hlubuček.

Jaké jsou současné trendy skla a bižuterie? Dozvíte se v Jablonci

Zatímco ve svých předchozích kresbách ponechával minimální prostor pro nahodilost, v těch nejnovějších se vydává cestou intuitivní kresby, ve které neverbálně transformuje situace, jevy a vztahy do abstraktních znaků. V kresbách je také patrné zesílení expresivních momentů (je-li vůbec možné v rámci abstraktních kreseb něco takového tvrdit), projevuje v nich osobitou obrazotvornost, zaznamenává senzitivitu a niterné pocity. „Abstraktními prostředky pootevírá okno do svého paralelního světa, ale přitom se nevzdává úmyslu komunikovat s divákem. Ti tak mohou nahlédnout do jeho myšlenkového pole, do osobní a bezprostřednější polohy jeho tvorby. Vnáší do kreseb překvapivé akcenty – stopy po přítomnosti člověka, vícevrstevnaté a skryté významy naznačující nevyřčená tajemství. Stále ho fascinuje prostor, ale spíše ten, který není vidět. Z dřívější ukázněné posedlosti geometrií a logicky organizovaných struktur zbývají v kresbách už jen fragmenty. Ty kombinuje s novými objemovými tvary, které nazývá ´stroje´ nebo grafickými symboly připomínající bizarní svět naplněný vizuální ekvilibristikou,“ uvedl Martin Hlubuček, sám uznávaný sklář a pedagog.

Od soboty je na barokní faře v Dolní Krupé výstava o zaniklých obcích Ralska

Kresby Zdeňka Lhotského nejsou bez kontextu s dalšími oblastmi jeho výtvarného zájmu. Někdy jsou myšlenkovou a zárodečnou formou realizací ve skle. Lhotský si v oboru uměleckého skla vybojoval světově uznávanou pozici experta v technologii taveného skla mimo jiné tím, že rád vyhledává a přijímá výzvy. Také při experimentování s dalšími sklářskými technologiemi, které se staly přirozenou součástí jeho tvorby, podléhá nutkání jít proti hlavnímu proudu a překonává zdánlivě nesplnitelné. Výstavu v liberecké Malé výstavní síni doplňují zajímavé pokusy s kresbami a kolážemi zatavenými do skla. Na diváka mohou působit jako další autorova sonda záměrně vyslaná k hranicím abstrakce. Avšak zde se primárně nejedná o finální díla, ale o hmotný záznam experimentů, které s kresbami tematicky komunikují.

„Pro všechna Zdeňkova díla je typické, že postrádají jakékoliv pojmenování. Odmítá názor, že názvy děl napomohou k snadnějšímu pochopení jeho uměleckého záměru. Diváka nechává na pospas sobě samému, protože ví, že abstrakce je zcela otevřena interpretaci,“ uzavřel Martin Hlubuček.

Zdroj: Jana Kodymová, Zpravodaj Liberec

FOTO: Skleněný prostor Zdeňka Lhotského

Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 1 msb0684Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 2 msbjSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 3 msbjaSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 4 msbjablSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 5 msbjablo
Další fotky
Skleněný prostor Zdeňka Lhotského - 6 msbjabSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 7 msb jabSkleněný prostor Zdeňka Lhotského - 0 lhotksý.cz
3.4.2021
Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel...
30.3.2021
Nově vybudované učebny a dílny, které v závěru roku 2019 dokončili na Střední uměleckoprůmyslové škole...
25.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
25.3.2021
Nový Bor na Českolipsku se v sobotu večer po roce znovu ponoří do tmy, od...
23.3.2021
Ministerstvo kultury na konci roku 2020 schválilo návrh Římskokatolické farnosti v Zákupech na prohlášení celého...
19.3.2021
V Libereckém kraji za poslední týden přibylo 4 112 potvrzených případů, nejméně za poslední čtyři...
11.3.2021
Ředitelé ZOO Liberec a Safari Parku Dvůr Králové ve středu podepsali memorandum o spolupráci na...
10.3.2021
Už tři měsíce probíhá v České Lípě rekonstrukce Jiráskova divadla, kterou provádí firma Metrostav.
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
9.3.2021
Nadace ČEZ Stromy loni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun....
8.3.2021
Nejbližší volný termín pro zájemce, kteří chtějí podstoupit antigenní test na covid-19, je v Liberci...
Reklama