• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Litovický potok se v Ruzyni tlačí z trubek zpátky na povrch. Na jaře své břehy ozelení

  10.1.2023
  Fefík

  Další část Litovického potoka, který od 60. let 20. století tekl v trubkách, je zpět na povrchu. Hlavní město dokončilo revitalizaci potoka v úseku mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská v Ruzyni.

  Další část Litovického potoka, který od 60. let 20. století tekl v trubkách, je zpět na povrchu. Hlavní město dokončilo revitalizaci potoka v úseku mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská v Ruzyni.

  Revitalizace spočívala v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou.

  Jsem velmi rád, že hlavní město přistupuje k úpravám Litovicko-Šáreckého potoka, které mu navrací přírodní charakter. Na řadu by nyní měl přijít úsek mezi Přílepskou a Statenickou. V Praze 6 zároveň prověřujeme i další možnosti pro obnovu potoků, i zřízení nových rybníků anebo mokřadů. V tuto chvíli se zdá, že realizovatelné by mohlo být obnovení Dejvického potoka v areálu někdejšího Strnadova zahradnictví anebo vytvoření vodní nádrže v parku Hanspaulka – Kotlářka,“ uvádí radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima Petr Palacký.

  Praha 6: Je voda ze studánky pitná? Zjistíte snadno na internetu

   

  Otevření a zejména zkapacitnění zakryté části Litovického potoka mezi zástavbou nad Oborou Hvězda bylo realizováno v délce 150 metrů. Revitalizace o jednu třetinu zvýšila průtočnost, zvedly se ale i ekologické a samočistící funkce vodního toku. Betonové zaklenutí bylo zcela odstraněno a břehy stabilizovaly železobetonové zdi s kamenným obkladem. Sousední nemovitosti dostaly nové oplocení a v rámci revitalizace byla vybudována i schodiště z jednotlivých pozemků pro přístupy k vodě. Na jaře doplní revitalizaci i výsadba stromů a mokřadních rostlin.

  Dno potoka je po vybourání betonů ponecháno přírodní se stabilizačními kamennými prahy. Ve spodní části úseku, který navazuje na Oboru Hvězda, jsou místo zdí šikmé břehy opevněné balvanitou rovnaninou.

  Na Litovickém potoce byly podobné akce úspěšně realizovány v minulosti, a to u ulice Račická nebo podél Obory Hvězda.

  Litovický potok pramení na západ od Prahy v Chýni, protéká Hostivicí (po hostivické části Litovice dostal jméno) na území Prahy 6, konkrétně jde Ruzyní, Libocí a Vokovicemi do nádrže Džbán, kde mění jméno na Šárecký potok a následně teče Šáreckým údolím k Vltavě.

  Zdroj: Praha 6  Nepřehlédněte