• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 5.9.2022
  Praha

  Litovický potok vykoukne v Ruzyni z trubek ven

  Další část Litovického (a níže Šáreckého) potoka, která od 60. let 20. století teče v trubkách, se opět dostane na povrch. V Ruzyni mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská, poblíž Obory Hvězda, byla zahájena revitalizaci, která spočívá v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou.

  20.8.2022
  Praha

  Nádrž Jiviny v Ruzyni je vypuštěna. Probíhá tu oprava stavidel a technologie

  Retenční nádrž Jiviny byla postavena v letech 1980 −84 na Litovicko-Šáreckém potoce za účelem zachycení dešťových vod. Rozsáhlá síť dešťových kanalizací je zde svedena nejprve do dešťových usazovacích nádrží Dědina a Jiviny, kde se vody předčistí od hrubých nečistot a ty pak dále odtékají do retenční nádrže Jiviny.