• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Litovický potok vykoukne v Ruzyni z trubek ven

  5.9.2022
  Fefík

  Další část Litovického (a níže Šáreckého) potoka, která od 60. let 20. století teče v trubkách, se opět dostane na povrch. V Ruzyni mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská, poblíž Obory Hvězda, byla zahájena revitalizaci, která spočívá v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou.

  Další část Litovického (a níže Šáreckého) potoka, která od 60. let 20. století teče v trubkách, se opět dostane na povrch. V Ruzyni mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská, poblíž Obory Hvězda, byla zahájena revitalizaci, která spočívá v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou.

  Na Litovickém potoce byly podobné akce už úspěšně realizovány, a to v roce 2018 otevření u ulice Račická nebo v roce 2009 otevření u Obory Hvězda.

  V 60. letech 20. století proběhlo v oblasti Ruzyně masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od věznice až k Oboře Hvězda. Důvodem byla snaha tehdejšího správce o zlepšení kvality vody v potoce pro koupaliště Džbán.

  Bohužel kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické i ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Okolní zástavba se tak dostala do aktivní zóny záplavového území a byla ohrožována už dvacetiletou vodou.

  Divoká Šárka je zase méně divoká. Starý dřevěný mostek nahradil kamenný klenutý most

   

  V rámci revitalizace se odstraní betonové zaklenutí a břehy budou stabilizovány železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Na zhlaví se provede nové oplocení sousedních nemovitostí.

  Dno potoka bude po vybourání betonů ponecháno přírodní se stabilizačními kamennými prahy. Některé části potoka se rozšíří a nábřežní zdi nahradí balvanitá rovnanina.

  Revitalizace Litovického potoka zvýší nejen kapacitu koryta, a to až o třetinu, ale i ekologické a samočistící funkce potoka. Součástí revitalizace bude i výsadba mokřadních rostlin.

  Celá akce by měla být hotova do konce roku.

  FOTO: Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni

  Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 0 DSC08348Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 1 DSC07821Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 2 DSC07824Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 3 DSC07828Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 4 DSC08352+
  Další fotky
  Revitalizace Litovického potoka v Ruzyni - 5 DSC07848

  Zdroj: Pražská příroda  Nepřehlédněte