• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Lom v Dubči je otevřen pro veřejnost, ještě proběhnou terénní úpravy

  22.5.2024
  Fefík

  V březnu byla zahájena revitalizace bývalého lomu při ulici V Rohožníku, který městská část Praha–Dubeč v minulém roce odkoupila od soukromého vlastníka.

  Tento lom tvoří, společně se skálou v Dubečku, přírodní památku Rohožník – lom v Dubči. Revitalizace byla na základě doporučení odboru ochrany prostředí MHMP zahájena kácením dřevin s cílem odhalit cenný skalní masiv, který je předmětem ochrany, a umožnit tak vytvoření skalního biotopu v rámci této přírodní památky.

  Kácení je dokončeno, staré panely byly v průběhu dubna a května odvezeny. Nyní je přírodní památka přístupná dvěma průchody v plotu, takže si občané a návštěvníci Dubče mohou místo zblízka prohlédnout.

  Ještě letos bychom rádi odstranili celé oplocení lomu,“ uvedl místostarosta Jiří Vohlídal (ČSSD a nezávislí kandidáti pro Prahu-Dubeč). „Ve spolupráci s hlavním městem ještě proběhnou drobné terénní úpravy v okolí masivu. Zvažujeme také osazení malého posezení a případně přírodních herních prvků pro děti.“

  Bohnice znovu přivítají festival Mezi ploty, tentokrát pod záštitou prezidenta

   

  Přírodní památka Rohožník – lom v Dubči se skládá ze dvou samostatných částí, ostrohu Rohožníku a malého lomu na okraji Dubče. Rohožník tvoří výraznou krajinnou dominantu nad pravým břehem Říčanského potoka. Jeho hřbet je tvořen převážně ordovickými křemenci. Ostroh byl osídlen už od pozdní doby kamenné.

  Odnepaměti se zde těžil kámen. Velkého rozsahu nabyla těžba zejména v první polovině 20. století – tehdy se vytvořily dnešní lomy. Ve východněji položeném lomu v Dubči se těžily i křemence a pískovce.

  Zdroj: Praha 10  Nepřehlédněte