Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat

12.11.2020
Andrea Cerqueirová

Oproti tomu ale Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování města Kladna, na základě dokumentu Správy železnic, oznámil koncem září zahájení územního řízení k modernizaci „Praha Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“. Správa železnic dle dokumentu stále počítá s demolicí části depa, o jehož koupi a následný provoz dlouhodobě usiluje Klub historické techniky Praha, který tam chce vybudovat dopravně-technické muzeum, do něhož už má mnoho cenných exponátů.

Budovy na železniční stanici Hostivice

Neutuchající úsilí o záchranu hostivické výtopny

„V prostoru stávající výtopny je navržen svazek dvou manipulačních kusých kolejí, které zajistí obsluhu přilehlé volné skládky (manipulační plochy),“ uvádí mimo jiné materiál Správy železnic. Klub historické techniky Praha zaslal na ministerstvo kultury návrh, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou (Náš REGION zveřejní podrobnější informaci). Výtopna byla Národním památkovým ústavem zapsána do Památkového katalogu jako budova hodnotného významu.

Klub historické techniky Praha chce demolici zabránit

O názor ohledně stanoviska Správy železnic Náš REGION požádal předsedu Klubu historické techniky Praha Marka Kubíka. „Letos v září jsme od pana Tomáše Koňaříka, radního města Hostivice, obdrželi informaci, že Správa železnic vše prověřila a že budova manipulační koleji nepřekáží, proto jsme teď nemile překvapeni, když se v územním řízení na modernizaci tratě mluví o její demolici právě z důvodu překážky manipulační koleji,“ uvedl.

Město Hostivice požádalo SŽDC, aby nedemolovala depo v železniční stanici, kde chtějí dopravní nadšenci vybudovat muzeum

„K budově dosud žádný majetkový vztah nemáme, a tak nemůžeme být přímými účastníky řízení, jako veřejnost můžeme podat připomínku a také to tak uděláme. Zvažujeme i jiné kroky, jak demolici definitivně zabránit. Na konec doplňuji, že těch rozporů mezi studií města Hostivice a územním řízením je daleko víc, nejen osud depa,“ dodal.

FOTO: Železniční stanice Hostivice – panely

Železniční stanice Hostivice – panely - FOTO ZAPAD Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat – foto FCB Radnice Hostivice 2Železniční stanice Hostivice – panely - FOTO ZAPAD Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat – foto FCB Radnice Hostivice 3Železniční stanice Hostivice – panely - FOTO ZAPAD Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat – foto FCB Radnice Hostivice 4Železniční stanice Hostivice – panely - FOTO ZAPAD Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat – foto FCB Radnice Hostivice


Nepřehlédněte