• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Miliardy určené na transformaci regionu jsou zahalené mlhou, vládnoucí koalice tají mnoho důležitých informací

  29.6.2021
  hpl

  Tvrdou kritiku a pokus o odvolání z funkce musel včera ustát náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta (Piráti). Ten má na starost proces spravedlivé transformace regionu a podle opozice záměrně zamlčuje a tají mnoho informací. Zastupitelům navíc údajně poslal sedmi set stránkový dokument popisující celý proces transformace těsně před včerejším jednáním.

  „Dostali jsme materiály pozdě. Není v našich silách je prostudovat. Jsme ale vrcholným orgánem kraje. Lidé si nás zvolili a tak bychom měli o takto zásadních penězích vědět vše. My jsme ale nedostali ani přehled projektů, které se o peníze na transformaci regionu ucházely, nevíme, kdo projekty hodnotil, kdo vybíral hodnotitele a mnoho dalších podstatných věcí,“ kritizovala vedení kraje poslankyně Parlamentu ČR a opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

  K jejím slovům se přidala i starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO), která poukazovala na skutečnost, že se těžba hnědého uhlí nejvíce týkala Sokolovska, ale město neuspělo ani s jedním ze svých šesti projektů. „Cílem transformace má být zajistit dostatek pracovních míst a obnovu krajiny, jež byla zasažená těžbou. My jsme zodpovědní za to, co tady v tom regionu bude, ale projekty které nám představujete, nic takového neobsahují,“ zlobila se starostka Sokolova.

  Z peněz na transformaci regionu ve výši 6,3 miliardy korun, má být totiž zaplacena například rekonstrukce horského hotelu Klínovec, který leží na hranicích s Německem a od těžbou nejvíce zasaženého Sokolovska je vzdálen více než padesát kilometrů. Navíc se zcela jistě nejedná o strategický projekt, který má pomoci přeměnit Karlovarský kraj, snížit v něm nezaměstnanost a nastartovat ekonomiku.

  „Je pro mě zklamáním, jakým směrem se Fond spravedlivé transformace ubírá. Peníze, které máme možnost rozdělovat, jsou zásadní pro rozvoj regionu. Nám se podařilo v minulém volebním období, kdy jsem byl starosta Sokolova, přiřadit ke dvěma regionům postiženým těžbou uhlí třetí, tedy Karlovarský kraj. A je to právě kvůli Sokolovsku, proč se to povedlo a proč k nám ty peníze přicházejí. A je neuvěřitelné, že neuspěl ani jeden z projektů Sokolova, ani Sokolovska a do první kategorie se vejde rekonstrukce Klínovce, ale nevejde se tam třeba obnova a záchrana našeho Hornického domu spojená s uchováním historie hornictví. Navíc jsme měli podán projekt na likvidaci míst zasažených těžbou a to jsou podle našeho názoru strategické projekty,“ vysvětloval místostarosta Sokolova Jan Picka (VOK), který ale i přes kritiku procesu transformace nakonec hlasoval s vládnoucí koalicí a s neúspěchem sokolovských projektů se tak patrně smířil.

  Náměstek hejtmana Vojtěch Franta mnohokrát uvedl, že nic netají, ale na žádosti opozice o stažení projednávaného bodu a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které by se věnovalo pouze procesu transformace, nereagoval. Navíc nevyvrátil, že celý proces transformace připravuje pro Karlovarský kraj najatá agentura AQE. Ta zpracovávala jak metodiku hodnocení projektů, tak samotné projekty a navíc se pravděpodobně podílela i na samotném hodnocení projektů a výběru hodnotitelů, což mnozí zastupitelé označovali jako střet zájmu. „Hodnotitelé jsou anonymní proto, aby na ně nebyl vyvíjen žádný tlak,“ vysvětlil Vojtěch Franta, proč není seznam hodnotitelů veřejný. Otázku, proč nemohou mít zastupitelé k dispozici seznam přihlášených projektů, jejich bodové skóre a zdůvodnění, proč uspěly nebo neuspěly, ale ani jednou uspokojivě nezodpověděl. Nikdo z vedení kraje nevysvětlil ani skutečnost, že zmiňovaná společnost AQE už z krajské pokladny inkasovala přes dva miliony korun a neprošla řádným výběrovým řízením. Ke kritice se přidávali i další opoziční zastupitelé, ale jejich volání po takzvaném odkrytí karet procesu transformace bylo marné.

  Proto se zastupitelský klub ANO pokusil o odvolání Vojtěcha Franty, které ale nebylo úspěšné. Následně opoziční zastupitelé oznámili, že před hlasováním o procesu transformace odcházejí ze sálu. „Nechceme mít s tímto procesem a postupem nic společného a až se to jednou bude prošetřovat, nechceme nést za tyto věci vinu,“ dodala před odchodem ze sálu Jana Mračková Vildumetzová s tím, že celý proces transformace začíná připomínat kauzu ROP Severozápad, kterou již mnoho let šetří policie a soudy.

  Zdroj: vz  Nepřehlédněte