Ministr školství se v Karlovarském kraji zajímal o problémové žáky i projekt Trenéři do škol

20.1.2022
Roman Kořinek

Na jednodenní návštěvu Karlovarska přijel ministra Petr Gazdík (STAN). Ten vedle výše zmíněných témat diskutoval s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem (STAN) také o možnosti podpory sportu žáků základních škol. Zástupci kraje také představili ministrovi krajem zřizovanou Základní školu Ostrov a Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech.

„S hejtmanem jsme hledali cesty, jak zlepšit stav školství a vzdělávání, které se nyní potýká s problémy vyplývajícími i z toho, že jde o strukturálně postižený region. Nicméně vidím progresivní přístup kraje k řešení situace, a proto se ministerstvo školství bude snažit pomoci. To nejdůležitější je ale vůle kraje, ředitelů škol a učitelů, kteří mohou věci měnit,“ uvedl Petr Gazdík.

Jedním z hlavních témat se stala problematika nedokončování základní školní docházky či odchodu ze vzdělávání po ukončení základní školy. „Náš kraj je v tomto ohledu statisticky nejhorší v ČR. Vliv na to má zejména celkové sociální klima, vzdělanostní struktura rodin, aktivita ředitelů a učitelů a jejich přístup k dětem. Budeme se proto snažit o tom mluvit se zřizovateli základních škol, což jsou města a obce, ale je to i práce odborů sociálně právní ochrany dětí, které by „problematické“ žáky měly motivovat k dokončení školní docházky,“ popsal hejtman.

Ministr také přislíbil, že by otevírání nových oborů Západočeské univerzity Karlovarského kraje ministerstvo finančně podpořilo tak, aby univerzita pokryla náklady spojené s personálním zajištěním výuky i samotným provozem. Od nového akademického roku například ZČU v Karlových Varech chystá otevření oboru zaměřeného na kinantropologii, tedy vědu o pohybu člověka.

„Zabývali jsme se také možností pokračovat v základních školách našeho kraje s programem Trenéři ve škole. Program se v regionu vyzkoušel na devíti školách a rádi bychom, aby ho ministerstvo zahrnulo do standardní struktury vzdělávání,“ dodal Petr Kulhánek. Program by mohl pomoci řešit deficit pohybové výchovy ve školách a motivovat děti k výběru sportu, kterému se pravidelně budou věnovat. Projekt v kraji realizuje město Karlovy Vary na svých školách, které si ho velmi pochvalují. „V současné době řešíme, jak tento program udržet při životě i v době, kdy je v České republice rozpočtové provizorium a nelze tyto aktivity financovat z peněz Národní sportovní agentury, I proto projekt podpoříme z našeho městského rozpočtu,“ uvedla k projektu Trenéři do škol Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte