Mizející Praha: Denisovo nádraží. Sotva zbourané, zas mělo být postaveno

Jako by to snad nebyla ani architektura, ale jen pouhá hračka, stavebnice Lego. Mezi naprosto protichůdnými snahami uplynulo historicky sotva pět šest roků. A teprve později se ukázalo, jak cenná architektura to byla, byť už na ni usedal nános domnělé omšelosti. Musela ustoupit severojižní magistrále.

Nejprve zde byla od roku 1437 vesnice Těšnov, kde stávala městská Petrská brána, která v letech 1663 – 1875 byla nahrazena Poříčskou bránou, ani ta se však nedochovala. Na území zaniklé vesnice byla v roce 1875 vybudována přípojka do Prahy k Rakouské severozápadní dráze, spojující Vídeň s Berlínem, která původně Prahu objížděla. K přípojce přibylo nádraží a k němu budovy, které dostaly název Denisovo nádraží. Bylo to v roce 1919 a jmenoval se tak Ernest Denis. Francouz, který se zasloužil o rozvoj francouzsko-českých kulturních vztahů a který přispěl ke vzniku samostatného československého státu v roce 1918.

Co bude dál s nevyužitým pozemkem v oblasti Těšnova?

Ernest Denis poprvé navštívil Čechy v roce 1872, a to na plné dva roky. A velmi si je oblíbil. Za okupace byly budovy přejmenovány na Vltavské nádraží, po válce opět na Denisovo nádraží, v 50. až 70. letech nesly název Praha-Těšnov. Takto sloužily do roku 1972, téměř 100 let.

Krásné budovy ustoupily magistrále

Budova dle historických dokumentů je trojdílná novorenesanční, na tehdejší dobu vyspělá a vznosná. Byla dílem českého architekta Carla Schlimpa, profesora technické univerzity ve Vídni. Byla považována za jednu z nejkrásnějších novorenesančních budov nejen v Praze. Vstup do prostřední budovy byl vyzdoben velkým obloukem a další prostory znaky měst.

Kdyby nebyla sametová revoluce, Žižkov by vypadal úplně jinak. Všude samé paneláky a uprostřed magistrála

Ještě i v 70. letech minulého století byl v budovách čilý ruch, areál vzkvétal. Jakmile zde byl provoz utlumen, začaly budovy chátrat. Startovala severojižní magistrála a bylo zbořeno celé severní křídlo, jehož „pouhé“ severozápadní nároží překáželo stavbě přímého silničního průtahu hlavním městem. Ale mizely i další budovy tohoto komplexu. Takto v roce 1974 také zmizela bývalá budova Muzea hlavního města Prahy, Kavárenský pavilon. Muzeum vzniklo v roce 1881, ale v roce 1896 se přestěhovalo do novější a hlavně větší budovy, ve které působí dodnes.

Proč byly i zbylé budovy zbourány?

Byly vypracovány studie, jak by se dala budova pootočit, aby mohla dál reprezentovat novorenesanční styl v pražské historické architektuře. A také být využita, například pro městské muzeum či jako městský archiv. Šlo o budovy historicky i kulturně velmi cenné, dokumentuje to i fakt, že v roce 1978 byly zmíněné objekty zapsány pro ochranu do I. kategorie Státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Přesto byly i zbylé budovy v roce 1985 zbořeny. A vzápětí za pět šest let byla v kavárně Mánes založena Společnost pro znovupostavení budov Denisova nádraží. Budovy už byly zbořené, kameny znehodnocené. Ve vzniklém parku málokdo relaxoval pro hluk z magistrály.

Připomíná velkolepé akvadukty antického Říma. Negrelliho viadukt, pamětník velké slávy i potopy

Velkolepý komplex Denisových budov se smrskl jen do původních nákresů a do vytvořeného modelu, který na základě původních výkresů vznikl a který je dnes s úspěchem prezentován v budově Muzea hlavního města Prahy. Ještěže se podařilo zachránit aspoň Negrelliho viadukt, pod nímž se těsně těšnovský komplex budov nacházel.

Kdo byl Ernest Denis

Byl to francouzský historik, politik, bohemista a profesor na pařížské Sorbonně. Byl výrazným představitelem kultury a vědy ve Francii, uměl hovořit i psát česky a přispěl k rozvoji francouzsko-českých kulturních vztahů a přátelství a tím i ke vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Stal se zakladatelem Francouzského institutu v Praze.

FOTO: Mizející Praha: Denisovo nádraží

Mizející Praha: Denisovo nádraží - Tesnovske_nadraziMizející Praha: Denisovo nádraží - TesnovMizející Praha: Denisovo nádraží - Muzeum hlavního města PrahyMizející Praha: Denisovo nádraží - Těšnov PrahaMizející Praha: Denisovo nádraží - Ernest Denis
Dnes, 16:45
Památkáři opravují Mincovnu v areálu hradu a zámku Český Krumlov. Obnovují interiéry i fasádu, vznikne...
Dnes, 16:30
Stárnutí přináší prarodičům příležitost přemýšlet o výchovných chybách, které udělali u svých dětí. Role babičky...
Dnes, 16:12
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 16:12
Spotřebitelé by se měli dočkat lepší ochrany na trhu s energiemi. Přinést ji má vládní...
Dnes, 15:57
Kvůli státní podpoře existuje na trhu řada firem, které by za normální situace na trhu...
Dnes, 15:45
Horský hotel a televizní vysílač na Ještědu, Labská bouda, karlovarský hotel Thermal, obchodní dům Kotva,...
Dnes, 15:35
Starší lidé čelí dříve či později úbytku fyzických dispozic a kognitivních schopností, které zahrnují paměť,...
Dnes, 13:52
Cizinci tvoří zhruba 15 procent zaměstnanců v Česku. Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků...
Dnes, 12:22
Češi jsou ohledně sdílení svých dat nejvíce nedůvěřivým národem v Evropě. Nejvíce si chrání zdravotní...
Dnes, 12:17
Výzkum české společnosti Bene Meat Technologies má za cíl vyvinout technologii produkce kultivovaného masa v...
Dnes, 11:55
Index protiepidemického rizika PES klesl k dnešku o jeden bod na 68 bodů. Ve čtvrtém...
Reklama