Motolská skládka obsahuje nebezpečný odpad a nikdo tam nesmí. Na revitalizaci ale Praha 5 nemá peníze

10.1.2018
Šárkos

„Měření skládky jsme zadali firmě GEOTEST, která provedla vrty a zjistila, jaký je stav skládky. Náklady na to, aby se se skládkou něco dělo, jsou vysoce překračující možnosti městské části. Myslíme si, že je to problém na celopražské úrovni a hledáme možnosti, jakým způsobem to zafinancovat,“ uvedl radní Prahy 5 pro životní prostředí Radomír Palovský (TOP 09).

FOTO: Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se?

Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5

Mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka se již dříve vyjádřil v tom smyslu, že bude městská část usilovat o získání dotací, které by část nákladů pokryly. „To je v jednání,“ řekl k domu Palovský. „V této chvíli žádná žádost nebyla schválena na Radě. Žádné možnosti se od provedení studie neobjevily.“

V Kolodějích je krásný park Skála. Nepoznali byste, že to bývala skládka

Motolská skládka se změny nedočká

Analýza rizik, kterou si nechala Praha 5 vypracovat loni v létě, ukázala na nebezpečí, jaké skládka představuje a co všechno obsahuje. Podle této studie tvoří skládku velké množství nebezpečných odpadů, což se projevuje zvýšeným obsahem těžkých kovů, ropných látek nebo toluenu.

„S tím souvisí zhoršená jakost podzemních vod v důsledku uložených odpadů, které obsahují nebezpečné látky. Tyto koncentrace přesáhly závazné limity dle platných právních předpisů,“ píše se v závěrečné zprávě. S tím souvisí i nesprávné navážení odpadu během let. To způsobilo, že těleso skládky je nestabilní a hrozí jeho zhroucení.

Boj s odpadem: Černou skládku ve Svatém Janovi pod Skalou prozatím zlikvidovali. Jak dlouho to vydrží?

Provedená studie ukázala také řešení. A sice že bude potřeba částečné odtěžení povrchu skládky a její rekultivace. Cena se tak podle množství odtěženého materiálu může pohybovat v rozmezí od 0,5 do 1,5 miliardy korun. Skládku je potřeba nejen částečně odtěžit, ale také upravit a ukotvit svahy, zlikvidovat nebezpečný odpad a poté revitalizovat povrch. Jedná se přitom o levnější variantu, byla by ovšem dostačující. Kompletní odtěžba skládky by se mohla vyšplhat i na 10 miliard korun.

„V rámci studie bylo zjištěno, jaké jsou možné kroky. V této chvíli Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Prahy 5 pracuje na tom, aby se skládka zabezpečila proti neoprávněnému vstupu. Do doby, než budeme mít možnosti reálně odfinancovat významnější změnu, tak budeme skládku pouze monitorovat,“ dodal Palovský.

Na analýzu rizik měla navazovat ještě studie proveditelnosti. Na té podle radního Prahy 5 pro životní prostředí Radomíra Palovského uvedený odbor pracuje.

Popelnice nejsou černá díra, hlásají plakáty v kampani. Lidé k nim odkládají starý nábytek a televize

Proč to zašlo tak daleko?

Skládka v Motole je pozůstatkem minulého vedení městské části. Stav skládky totiž výrazně zhoršila nevýhodná smlouva, kterou za městskou část v roce 2004 podepsal s firmou EkoMotol CZ bývalý starosta za ODS Milan Jančík. Této firmě pronajal pozemky motolské skládky. Firma měla skládku rekultivovat a následně proměnit ve sportovní a odpočinkový areál.

To se ale nestalo. Místo toho tam firma začala navážet stavební odpad, čímž si vzhledem k minimálnímu pronájmu zajistila vysoké zisky. Pronájem pozemků měl být původně 250 tisíc korun ročně, v roce 2006 ho ale Praha 5 snížila na neuvěřitelných 100 korun za rok.

I po vypovězení této smlouvy radnicí Prahy 5 v roce 2014 zůstala skládka v děsivém stavu – deset let navážení odpadu udělalo své. Mezi firmou EkoMotol CZ a Prahou 5 probíhají právní spory o to, zda firma uvede pozemky do původního stavu.

FOTO: Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se?

Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5Motolská skládka potřebuje nákladnou revitalizaci, dočká se? - skládka motol praha 5

 Nepřehlédněte