Na dnešek připadá Světový den Parkinsonovy choroby. Její průběh je individuální

11.4.2021
Andrea Cerqueirová

„Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se časem zhoršuje. Průběh nemoci je individuální. Pacient postupně není schopen ovládat svůj pohyb. Je charakterizována pozvolně se rozvíjející svalovou ztuhlostí, zpomaleným pohybem a klidovým třesem prstů ruky. Začíná drobnými potížemi s ovládáním pohybů těla a pokračuje k omezení v každodenních činnostech. Nemocní mívají problémy s komunikací, artikulací, psaním,“ uvedl Řepka.

Alzheimercentrum v Černošicích představilo unikátní projekt s terapií pro seniory

Vhodnou léčbou lze zmírnit průběh nemoci

„V souvislosti s tím může pacient upadat do depresí a uzavírat se do sebe. Je to nevyléčitelná nemoc, ale vhodnou léčbou lze její průběh zmírnit. Vedle klasické léčby, která spočívá v podávání řady léků, je důležitou součástí také fyzioterapie. Při léčbě může pomoct i canisterapie a muzikoterapie, které zlepšují celkovou motoriku nemocného. V případech, kdy jsou bez výsledku vyčerpány veškeré neinvazivní možnosti léčby u pacientů se závažným a rychlým vývojem této nemoci, lze uvažovat nad hlubokou stimulací mozku,“ dodal.

Nákladná léčba v Praze a Středočeském kraji

Všeobecná zdravotní pojišťovna vypracovala analýzu, z níž vychází, že nejvíce klientů s Parkinsonovou chorobou pojišťovna loni měla v Praze a Jihomoravském kraji, nejméně v kraji Karlovarském a Libereckém, přičemž nejnákladnější péče byla v Praze a Středočeském kraji. V hlavním městě to bylo celkem 2053 lidí (z toho 970 žen a 1083 mužů), ve středních Čechách 1725 lidí (z toho 823 žen a 902 mužů). Náklady na léčbu vyšly loni v Praze na více než 61 milionů, ve Středočeském kraji o necelých deset milionů méně.

Gabriela Vránová – herečka, která zvládla „strhnout“ svou recitací, hrát ženy různých osudů a pomoci parkinsonikům

Patronkou Společnosti Parkinson bývala Gabriela Vránová

Lidem s Parkinsonovou chorobou je oporou Společnost Parkinson, která poskytuje poradnu, pořádá nejrůznější akce, včetně výstupu na horu Říp, má kluby v různých městech České republiky a mimo jiné vydává časopis Parkinson. Letitou patronkou společnosti byla herečka Gabriela Vránová (1939-2018), která se účastnila různých akcí, kde recitovala, včetně například slavnostního otevření pražského denního stacionáře.

Parkinsonici jsou tvůrčí lidé, kteří zasluhují respekt

Gabriela Vránová byla patronkou aktivní, mezi parkinsoniky měla mnoho přátel. „Jsou to také tvůrčí lidé, zasluhují náš respekt, nikoli lítost. Nejde jen o starší lidi, Parkinsonova choroba se bohužel běžně dotýká i čtyřicátníků. Stát na parkinsoniky bohužel myslí především slovy, o nemoci se ví stále málo. Snažím se přispět k tomu, aby se to změnilo,“ uvedla kupříkladu v roce 2011 pro měsíčník Paní domu. Patří jí za to poděkování!Nepřehlédněte