Na hradě Kumburk opravili věže a pustili se do hradeb. Využívají Program záchrany architektonického dědictví

14.1.2022
Fefík

Z řady probíhajících obnov kulturních památek v Libereckém kraji jsou některé významnější projekty financovány z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), který je každý rok vypisován Ministerstvem kultury. Mezi takové památky patří i hrad Kumburk v obci Syřenov nedaleko Lomnice nad Popelkou, na samotné hranici s Královéhradeckým krajem.

Kumburk patří mezi nejvíce dochované hradní objekty vrcholného středověku v regionu. První písemná zmínka o hradu je datována k roku 1325. Vlastní založení objektu je spojené s rodem Markvarticů. Avšak dle archeologických průzkumů lze usuzovat, že se objekt řadí mezi tzv. strážné hrady, tudíž by jeho založení mohlo být i dřívější. Od patnáctého století Kumburk disponoval kvalitním dělostřeleckým vnějším opevněním, které se pak stalo i podstatnou záminkou pro celkové zboření hradu na příkaz císaře Leopolda I.

Hradní zřícenina s dochovanými zbytky vnějšího opevnění, branami, válcovou věží, budovou a baštami je po celý rok volně přístupná veřejnosti.

Tři města Libereckého kraje chtějí být Historickým městem roku

 

Obec Syřenov získala zříceninu hradu Kumburk do svého vlastnictví v roce 2000 a od té doby až dodnes se ve spolupráci se Sdružením pro záchranu hradu Kumburk snaží o jeho pravidelnou údržbu. Mezi lety 2000 až 2005 byly prostředky na nezbytné záchranné práce získávány z nejrůznějších zdrojů, například z Okresního úřadu Semily nebo z Havarijního programu MK ČR, od roku 2006 se však podařilo akci zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví a dát jí tím pravidelný časový rytmus a lépe organizovaný řád.  Po náročných opravách tzv. Panenské věže (2006) a fragmentů okružní hradby (2008 – 2012) bylo přistoupeno k opravám věží (2013 – 2017) a od roku 2017 až dosud probíhá oprava dalších úseků okružní hradby,“ informoval o průběhu PZAD za NPÚ – územní odborné pracoviště v Liberci Tomáš Kesner.

Zdroj: NNepřehlédněte