Na kladenské střední škole motivují žáky propojením výuky s praxí

3.2.2023
Doris Drienová

Na kladenské střední škole na náměstí Edvarda Beneše motivují žáky rozsáhlým propojením výuky s praxí. Počet studentů zde stoupl za osm let z 380 téměř na 600. Studenti mají velký zájem například o obor kombinované lyceum, které je blízké gymnaziálnímu vzdělání, avšak se širším spektrem specializovaných předmětů jako je třeba psychologie, pedagogika a další. Ve všech oborech škola spolupracuje s firmami, odborníky a také vede řadu projektů, což zásadně zvyšuje motivaci žáků i jejich uplatnění, řekl ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kladno Petr Paták.

Letos škola dokončí rozšíření své restaurace a v případě získání dotace chystá přístavbu specializovaných učeben zhruba za 40 milionů korun. Zřizovatelem školy, která nabízí čtyři maturitní a tři výuční obory, je Středočeský kraj.

Škola jedinečným způsobem zapojuje studenty už od prvního ročníku do chodu školní restaurace, která zdaleka není běžnou jídelnou. Stravují se v ní žáci i zaměstnanci firem z okolí školy, obsluhují je budoucí číšníci, spolu s kuchařkami vaří mladí kuchaři, studenti z oboru aranžování se starají o podobu interiéru a ti z oboru prodavač se postarají o finanční stránku. Nechybí ani zpětná vazba. „Studenti se ráno učí, následně si vše vyzkouší na lidech a pak přichází na řadu zpětná vazba, prostě rozbor, v němž studenti zjistí, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo,“ uvedl Paták.

Do praxe jsou také po celé studium vtaženi i studenti logistických nebo sociálních služeb i studenti veřejné správy. Umožňují jim to nejen desítky spolupracujících firem, ale též vybavení školy, které je moderní, a to nejen v případě techniky, ale nechybí ani oficiální software pro veřejnosprávní činnost a podobně.

Restaurace se letos rozšíří o částečně zasklenou terasu, tím se více propojí s životem města a rozšíří své služby žákům mimo jiné o prodej dortů či slaných výrobků. Součástí stavby bude i zeleň. Náklady přesáhly tři miliony korun, z toho přes dva miliony přispěje Středočeský kraj, zbytek platí škola z vlastního fondu.

Chystanou přístavbou by mělo vzniknout osm specializovaných učeben včetně vybavení jako informační technika, mikroskopy a podobně. Tři z učeben bude možné podle potřeby propojit, protože je budou dělit mobilní příčky. V případě přidělení dotace by letos měl být vypsán tendr a práce by mohly začít příští rok.

Zásadní je podle ředitele udržování kontaktu se základními školami. Škola v rámci otevřených dní zároveň umožňuje zájemcům o studium vyzkoušet si vybavení, kterým disponují jednotlivé obory, nebo něco vytvořit. A tak návštěvníci vaří, míchají nápoje, aranžují nebo měří tlak.

Díky pětiletému projektu z dánského fondu má škola od loňského roku spolu s dalšími středočeskými školami grant, z něhož si rozdělí přes 30 milionů korun. Peníze využívá na aktivity spojené s workshopy, projektovými dny i pro uchazeče o studium. Do výuky škola také často zve osobnosti, třeba z oboru gastronomie, jako jsou Mirka van Gils Slavíková, Roman Paulus, Iveta Fabešová a další, kteří žáky inspirují.

Škola nezapomíná na mimořádně nadané děti a ani na ty, které jsou ohrožené školním neúspěchem. V jednom z projektů spolupracuje s rakovnickou průmyslovou školou, neratovickou průmyslovou školou a s vlašimským gymnáziem. Právě jeho žáci například pomáhají s doučováním svých vrstevníků prostřednictvím on-line schůzek.

Loni se na školu hlásilo kolem 450 dětí, škola jich přijala asi polovinu.

zdroj: ČTKNepřehlédněte