Na žižkovský Balkán vede nové dřevěné schodiště

6.11.2020
Fefík

Prudkým bahnitým svahem původně vedla úzká vyšlapaná cestička, nyní se místní obyvatelé dostanou nahoru mnohem pohodlněji. Celé schodiště včetně konstrukce vyrobila naše truhlárna z dubového dřeva, které pochází z nezbytných těžebních zásahů v pražských lesích.

Původní stezka využívala nezalesněný pruh mezi stromy, ani pro schodiště tak nebylo nutné žádné dřeviny kácet. Lesáci jenom ořezali větve tam, kde to bylo nezbytně nutné, a připravili svah odstraněním nerovností a částečným zhutněním půdy.

Žižkov už není, co býval. Platí to i v dobrém

Hotové schodiště má celkem 75 metrů a z praktických důvodů je rozdělené na dva úseky – mezi oběma částmi je ponechána volná „cesta“ (takzvaná přibližovací linka) pro průjezd mechanizace lesníků, kteří se starají o okolní lesní porosty. Nahoře nad schodištěm, dole i uprostřed schodiště byly zapuštěny tři železné svodnice, jimiž bude moct odtékat dešťová voda a které tak pomohou omezit erozi půdy.

Nové schodiště bylo financováno z prostředků hlavního města, které to vyšlo na 265 tisíc korun.

FOTO: Schody na Balkáně

Schody na Balkáně - 1 schoby bDSC5801Schody na Balkáně - 2 schodycDSC5827Schody na Balkáně - 0 schody aDSC5832


Nepřehlédněte