Na Zlešické zatáčky se první prosincový den opět vrátí doprava

30.11.2021
Jiří Bydžovský

Dnes dokončí silničáři opravu silnice I/4 Zlešické zatáčky – Zlešice. Ukončením stavebních prací skončí i úplná uzavírka sinice, která platila po celou dobu realizace stavby. Od středy 1. 12. 2021 tak bude silnice opět průjezdná bez omezení.

„Silnice I/4 v řešeném úseku dlouhém zhruba dva kilometry už vykazovala řadu poruch jako například vyjeté koleje a plošný rozpad vozovky. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o její opravě,“ uvedl Adam Koloušek z ŘSD Jihočeského kraje.

Během stavebních prací silničáři vyměnili konstrukční vrstvy vozovky a zpevnili svah  pod komunikací. Pročistili příkopy a opravili propustky na trase. Součástí opravy bylo také osazení obrubníků a jedné uliční vpusti v obci Zlešice.

„Opravou komunikace pak došlo k obnovení protismykových vlastností vozovky a také k obnově rovnost krytu vozovky. Tím se zlepšila kvalita samotné komunikace a také bezpečnost a plynulost provozu na ní,“ dodal Koloušek. Oprava silnice přišla Ředitelství silnic na téměř 33 miliony korun bez daně.

Zdroj:vz


Témata:

Nepřehlédněte