Od léta do léta v domovech seniorů na Kutnohorsku.

8.10.2021
Marie Macková

Na okrese Kutná Hora je 5 velkých domovů pro seniory, Domov Barbora v Kutné Hoře, Domov seniorů Uhlířské Janovice, Domov důchodců v Čáslavi, Domov seniorů Centrin ve Zruči nad Sázavou a Alzheimercentrum Filipov.  První dvě zařízení jsou příspěvkové organizace Středočeského kraje, v Čáslavi se jedná o příspěvkovou organizaci města, poslední 2 jmenovaná zařízení jsou soukromá. Z hlediska zákona o sociálních službách mají tato zařízení různé registrace služeb. To nic nemění na skutečnosti,  že je zde ubytováno několik stovek lidí, péči jim poskytují desítky zaměstnanců, převážně žen. Chronický nedostatek zdravotnických pracovníků a pečovatelek se odráží i v domovech na Kutnohorsku.

Strašně těžký rok

Zaměstnanci všech zařízení se shodují, že uplynulý rok byl strašně těžký. Když na jaře 2020 přišla první tvrdá omezení z důvodu pandemie, značně utrpěly aktivizační služby a společenský život seniorů. I když v létě 2020 došlo k mírnému rozvolnění, podzimní a zimní měsíce byly o to tvrdší. Onemocnění klientů, úmrtí a s tím související uvolnění lůžek a jejich ztížené nové obsazení, onemocnění a neschopenky zaměstnanců, vytváření covidových jednotek, stěhování obyvatel, jejich úzkosti a obavy, nošení ochranných oděvů, testování, očkování.  Ani finanční odměny, ani občasné pozornosti z vnějšího světa, ještě nemohly plně odstranit bolest a únavu prožitého období. Navíc nad současnou vlnou uvolnění stále visí obava, jak to bude dál.

Jak tedy vypadá život v domovech v létě 2021

Bezesporu velikým přínosem je pro obyvatele možnost návštěv. Pomalu se také obnovují aktivizační služby a společenské akce. Například již v květnu ˇproběhla v Domově důchodců v Čáslavi bohoslužba. Senioři se mohli podívat do Zemědělského muzea v Čáslavi, obnovil se program odpoledne s písničkou. Podobně je tomu i v Domově Barbora v Kutné Hoře, kde proběhl 1. července koncert Josefa Zímy. Setkávání s kytarou a písničkami se již mohou a budou opakovat.

Dovolila jsem si položit pracovníkům Domova Barbora pár otázek. Odpovědí se ujala vedoucí sociálního oddělení Jitka Koděrová.

Jak se daří Vám pečujícím a jak seniorům?

Možná jsou toto spojené nádoby. Protože, když se dobře daří našim klientům, tedy jsou v rámci možností zdraví a prožívají klidné, spokojené dny, tak se to odráží i na celkové atmosféře všude u nás. Pokud jsou horší dny, přicházejí striktní opatření, někdo se zhorší, někdo nám odchází, tak i náš život má méně barev a naplňují ho ve větší míře právě ty starosti. A stejně tak je to i naopak. Myslím si, že i zdravý, spokojený pracovník sršící energií a pohodou je tím nejlepším „lékem“ pro naše klienty.

Chodí za nimi návštěvy?

Ano. Návštěvy vždy chodily a stále chodí. Jen v době covidové to bylo, díky objektivním důvodům, jiné. Bohužel nějaká ta opatření nám stále ještě zůstávají. Nicméně oproti minulým měsícům si mohou dnes rodiny vzít své blízké i na procházku mimo zařízení nebo na pár hodin třeba domů na zahrádku. A toto je pro všechny naše seniory velmi blahodárné.

Mohou se dostat na návštěvu domů? 

Ano. Podporujeme návštěvy mimo zařízení, kdy mohou klienti změnit prostředí, setkat se svou rodinou v domácím prostředí, posedět ve svém oblíbeném koutku, podívat se na léta opečovávaný domek. V tomto směru jsme měli přeci jen roční deficit, tak si to musíme vynahradit.

Jak odpočíváte Vy, kteří se o lidi staráte? 

Tak tohle si myslím, že je hodně subjektivní. Aktuálně je jasné, že nejvíce z nás odpočívá právě na dovolené. Obecně si myslím, že odpočinek pracovníků ze sociálních služeb se neliší tolik od odpočinku kohokoli jiného. Někdo sportuje, vyráží na výlety, někdo zanoří ruce do záhonů na zahrádce, někdo se věnuje různým koníčkům, někdo si dá třeba masáž, někdo vyrazí posedět do kina, do hospůdky…

Co Vám dělá radost, případně, co by Vám radost udělalo? 

Asi mohu mluvit za všechny z nás, když zmíním, že největší radost by nám udělalo, kdyby se aktuální dění uklidnilo. Kdybychom mohli zase bez omezení žít náš běžný život, kdyby děti chodily úplně normálně do školy, kdybychom při cestě do restaurace, na koncert či do kina nemuseli shánět testy. Kdybychom s obavami nečekali, jaká nás čekají opatření a kdy přijde další covidová vlna. Prostě kdyby byl svět zase „jen normální“. A jinak nám udělá radost hlavně spokojený klient nebo jeho blízký, který třeba poděkuje a ocení naši práci.

Ještě není čas na všechno zapomenout

„Byl to těžký rok, ale mnohému nás naučil“, říká Jitka Koděrová. „Zvládli jsme to, jsme dobří“, vyčteme z videa na facebooku Domova seniorů v Uhlířských Janovicích. Návrat do „normálu“ probíhá pomalu. Každý po velké zátěži, potřebuje trochu vlídné pozornosti.  Nezbývá než i za nás poděkovat a popřát, aby vlídné pozornosti bylo na všech stranách dostatek.Nepřehlédněte