Něco pro fotografy. Na Letné vznikla nová vyhlídka

15.8.2020
Fefík

Blátivý, sešlapaný a tak trochu i nebezpečný prostor mezi Hanavským pavilonem a bývalým Stalinovým pomníkem byl nahrazen decentní dřevěnou podestou se zábradlím, která umožní pohodlnou vyhlídku i s posezením a současně zamezí další destrukci svahu. Pro pořízení jednoho z nejhezčích záběrů Malé Strany nebo údolí Vltavy už tak nebude nutné nebezpečně přelézat kamenný stupeň a vyšlapávat horní část svahu.

„V rámci snahy hlavního města Prahy o maximální zadržení dešťové vody byla původní asfaltová plocha, která byla již ve špatném technickém stavu, nahrazena propustnou žulovou dlažbou. Postupujeme tak v duchu našeho plánu adaptace na změnu klimatu. Vyhlídka byla doplněna i o nové odpadkové koše a historizující lavičky,“ říká náměstek primátora Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Celkové náklady dosáhly 800 tisíc korun a byly plně hrazeny z rozpočtu hlavního města.
Jedná se tak za poslední rok o úpravu již druhé výrazné vyhlídky v Letenských sadech, které procházejí postupnou celkovou obnovou. Na jaře byla již dokončena rozsáhlá celková revitalizace celé východní části parku.

Vítkov se změní, bude ale pořád zelený. Kdo bude chtít nahoru, bude muset nejspíš pěškyNepřehlédněte