Negramotní? Poradna doktorky Skulínkové

3.2.2023
Kristina Skulínková

Zdravotní gramotnost je pojem, který jste již jistě slyšeli. Zahrnuje to, jakým způsobem dokáží lidé získat, pochopit a využít informace ke zlepšení svého zdraví. Nejedná se tedy o míru znalostí o zdraví, prevenci a zdravém životním stylu, ale zejména o schopnost orientovat se v záplavěinformací, správně si je vyložit a následně také aplikovat do svého života.

Co se zdravotní gramotnosti týká, v České republice si nevedeme úplně dobře, i když se situace pomalu zlepšuje. Jen asi ne tak rychle, jak by mohla a měla. Dle systematické studie z roku 2014, kdy se zkoumala zdravotní gramotnost v osmi zemích EU, se naše země umístila na předposledním místě.

Ve studii byly zahrnuty tři základní dimenze zdravotní gramotnosti (zdravotní péče, prevence nemocí a podpora zdraví) a čtyři kroky získávání a zpracování informací (schopnost získat informace, pochopit je, vyhodnotit a rozhodnout se na jejich základě). Pět let po uskutečnění této studie se úroveň zdravotní gramotnosti v ČR zvýšila o 20 % a dle nového průzkumu, do kterého bylo zahrnuto 17 zemí, skončila na devátém místě.

Jak se dovzdělat?

Jak zlepšit své povědomí o tom, co našemu zdraví prospívá, jak se umět lépe orientovat v informacích poskytovaných lékařem a v systému zdravotnictví obecně? Přečíst si sloupek v této poradně je skvělé, ale nestačí to.

Je potřeba rozhodit vzdělávací sítě, začít v rodinách a ve školách, protože: co se v mládí naučíš… to děláš – ať je to jakkoli dobré či špatné. Proč se ve škole nazpaměť učíme hlavní města států Afriky, ale nejsme zkoušeni z toho, co prospívá a škodí našemu zdraví?

Existuje sice již spousta iniciativ a institucí, které se touto problematikou zabývají, ale já nevím, jak ve vaší škole – u nás zatím žádná systematická výuka ohledně zdraví neprobíhá. Probíhají workshopy první pomoci, což je skvělé, ale chybí důraz na prevenci a pochopení, jak si zdraví hýčkat.

Zdravotní, finanční, mediální…

Když už se bavíme o gramotnosti zdravotní, nemůžeme nevzpomenout gramotnost finanční nebo mediální, které jsou v naší společnosti také takřka na bodu mrazu.

Jak je to možné? Proč stále řešíme problémy až poté, co nastanou a kdy na jejich hašení spotřebujeme obrovské množství energie a financí?

Nemoc, zadluženost, dezinformace…

Místo abychom se snažili těmto problémům předcházet správnou osvětou a systematickým vzděláváním. Tyto dovednosti – pro život praktičtější než chemické vzorečky (a to chemii miluji) – by si zasloužily pořádnou pozornost.

Nemusíme zavádět celý další školní předmět, stačí pravidelné besedy, workshopy nebo zahrnutí těchto důležitých témat do jiných předmětů. Finanční gramotnost v matematice. Zdravotní v přírodovědě. Mediální kdekoli…

Přeji vám stálé zdraví!Nepřehlédněte