Nenechávejte v přírodě volně pobíhat psy, nebezpečí hrozí jim i divoké zvěři

16.2.2021
Redakce

Nahrává tomu i téměř rok epidemiologická situace, která uzavřela řadu míst, kam by lidé za normálních okolností chodili a tlak na přírodu je tak významně větší než jindy. Volně pobíhající pes je však velkým nebezpečím!

Velice často jsou v této době, kdy se v přírodě můžeme setkat s vysíleným živočichem či čerstvě narozeným mládětem, do záchranných stanic přijímáni jedinci, kteří utrpěli ze setkání s pejskem. Buďme proto ohleduplní a nepouštějme své psí miláčky z vodítka v přírodě, neboť velice snadno může dojít k poranění či smrti.

Ekologové varují: roušky odhozené v přírodě jsou nebezpečné pro zvířata

Ochrana živočichů není jen záležitostí zvířecích záchranářů, ale především myslivců. Těm tuto činnost navíc předepisuje i zákon o myslivosti č. 449/2001, kde se mimo jiné např. praví:

– ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před volně pobíhajícími domácími zvířaty, zajištění klidu v honitbě (§ 8, odst. 1)

– každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře (§ 8, odst. 2)

– je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat (§ 9, odst. 1).

Zákon o myslivosti pamatuje i na vlastníky psů, kterým je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě (§ 10, odst. 1). Na dodržování klidu a ticha v lese dbá i zákon o lesích (289/1995 Sb., § 20, odst. 1 a). Ochranou zvířat se zabývá i zákon o ochraně přírody (114/1992 Sb.) i zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.). Při nedodržení zákazu volného pobíhání psů v honitbě může orgán státní správy myslivosti uložit majiteli psa nemalou pokutu.

Vzhledem k tomu, že nám jde především o klid v přírodě, vyzýváme myslivce, úřady i ochránce přírody, aby spojili své síly při ochraně živočichů a nejrůznějšími způsoby propagovali jejich ochranu v přírodě. Pokud máte možnost, oslovte spoluobčany venčící své pejsky v přírodě a vysvětlete jim důvody našich obav. Pomineme-li výše uvedené skutečnosti, je velkým nebezpečím pro samotné volně pobíhající pejsky i setkání se zvěří, např. setkání s divočákem může pro pejska skončit tragicky. Navíc se v poslední době množí případy nákazy psů nebezpečnou a pro psy i smrtí končící Aujeszkýho chorobou.

Začala stavba Domu přírody Českého krasu. Vznikne prolézačka i umělá jeskyně

Velice nepříjemnou záležitostí pro psy i v poslední době vyskytující svrab, známější pod názvem prašivina. Toto onemocnění se vyskytuje především u lišek, dnes již i u divokých prasat a je přenosné na člověka. Zároveň i pes pronásledující zvěř může snadněji skončit pod koly projíždějících vozidel, neboť silniční síť je u nás poměrně hustá a i toto nebezpečí na naše psí miláčky číhá.

Budeme vám tedy nesmírně vděčni, pokud si uvědomíte nebezpečí, které volným pobíháním psů v této době vzniká živočichům v přírodě, ale také vašim psím miláčkům a snažili se je ochránit. Navíc tímto svým počínáním zachráníte i nemalé množství právě narozených mláďat, především zajíčků, která se zraněná dostávají do záchranných stanic. Pokud však zůstanou v přírodě, mohou obohatit přírodní rozmanitost vašeho okolí a dělat vám radost. Děkujeme za pochopení.

Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP RokycanyNepřehlédněte