Neurolog Stránský: Dítě, které se učí z počítače, má horší výsledky, než to, které se učí z papíru a diskusí

5.2.2019
Andrea Cerqueirová

Dotkl se i otázky učení ve školách – rigidní biflování je podle něj k ničemu. „Není důležité, aby žák věděl, kdy se narodil Karel IV., ale aby pochopil jeho význam,“ řekl. „Kdo ví, jak funguje učení, umí učit,“ řekl. Na otázku Našeho REGIONu, proč upřednostňuje, aby se děti učily s pomocí papíru než tabletu, odpověděl, že problémy, které tyto digitální technologie včetně mobilního telefonu způsobují, jsou různé.

Aktovka v čase a historii. Vyměnili byste dnešní batoh za historickou brašnu?

„Dají se ale shrnout takto: na jedné straně omezují vývoj tvorby schopností mezilidského jednání, na druhé vede jejich forma sama od sebe k tomu, že dítě, které se učí z počítače, internetu, tabletu a podobně, má jednoznačně horší výsledky, než to, které se učí samé z papíru a prostřednictvím diskuse. V útlém věku, kdy se mozek teprve učí, mu tak určité technologie omezují šanci se optimálně vyvinout. Ze všeho nejhorší jsou sociální sítě. Jejich používání například tlumí otevřenou diskusi, redukuje slovník a blokuje schopnost empatie,“ řekl.

Psaní na papír má velký význam

„Pokud budeme podporovat děti už od jejich nejútlejšího věku v psaní pomocí klávesnice nebo je necháme přemisťovat věci převážně pomocí kurzoru na obrazovce, ve skutečnosti je omezujeme. Ač se to možná na první pohled nezdá, psaní na papír má velký význam v souvislosti s integrací různých částí mozku s pohybovým aparátem. A to zpětně podpoří také řeč. Příkladem je například to, že malé dítě se vždy učí počítat na prstech, na které se dívá. Schopnost řeči a bohatý slovník je spolehlivým ukazatelem inteligence,“ pokračoval.

„Když se blíže podíváme na to, jak mozek funguje, když čte z papíru anebo obrazovky, zjistíme, že mozek pro každý způsob využívá různé mechanismy. Čtenou informaci pak integruje mnohem lépe, pokud dítě něco fyzicky drží v ruce, než když čte z počítače. Otáčení stránek rozděluje text do hmatatelných částí, což pomáhá zpracovat informace do srozumitelnějších kusů pro pochopení či zapamatování,“ řekl.

Mozek čte prostřednictvím vizuálních vzorů

„To je také důvod, proč umíme přečíst i zpřeházená slova: lidský mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Mozek tedy čte prostřednictvím vizuálních vzorů, které nejlépe rozpozná, když jsou zarámované v jistém prostoru. Posouvání textu skrolováním je pro něj nepřirozený způsob čtení. Navíc v počítači často najdeme hypertexty, které okamžitě odvádí pozornost, protože nás nutí vyskočit z toho, co čteme a věnovat se nějakým doplňkům,“ vysvětlil.

Nezanedbatelný je podle něj také negativní vliv na vývoj očí. „Číst z obrazovky je pro oči obecně opticky náročnější než z knihy. Později může vést dokonce k dalším problémům, například syndromu unaveného oka. Podle amerického Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví dnes trpí tímto syndromem až 90 procent lidí, kteří tráví u počítače alespoň tři hodiny denně,“ dodal.

Již pětileté děti mají mobil

Na otázku Našeho REGIONu, jak lze najít rovnováhu mezi tím, aby moderní technologie, internet a sociální sítě lidem (včetně dětí) pomáhaly, a vyvarovat se toho, aby se člověk stal jejich otrokem, odpověděl, že „je to zcela vina rodičů, kteří si při nejlepším myslí, že dělají dobře, ale spíše ten mobil dítěti pořídí aby „drželo krok“ s ostatními“. „Zároveň je to deformace rodičovských priorit. V souvislosti s osobní a přímou interakcí s rodiči by mělo být vždy na prvním místě dítě, a nikoliv práce a konzumerismus. To je prostě evolučně daná věc,“ řekl.

FOTO: Martin Stránský a tablety ve školách

Martin Stránský a tablety ve školách - MUDr. StranskyMartin Stránský a tablety ve školách - beseda s Martinem Stránským – foto ACMartin Stránský a tablety ve školách - beseda s Martinem Stránským – foto AC 2

„Moderní společnost a současné nevídané blaho to ale deformuje. Více než pětina rodičů dětí ve věku pět až šest let přiznává, že jejich děti mobil už mají. Ve dvanácti letech má telefon dokonce přes devadesát procent školáků. To jsou opravdu gigantická čísla vzhledem k faktu, že míra používání společenských sítí a internetu vůbec přímo souvisí s nárůstem úzkostí a depresí. Navíc jsme svědky toho, jak u dětí a lidí, kteří nadměrně používají počítače, mizí či slábnou určité neurologické trasy a aktivity,“ uvedl.

Lidé, kteří si povídají, zvládají řešit problémy

„To lze vlastně logicky chápat: co se nepoužívá se stane nadbytečným a posléze zmizí. V těchto souvislostech považuji za důležité hledat rovnováhu. Právě to je důvodem, proč organizace jakou je Americká Pediatrická Akademie vydaly jasné stanovisko, že obrazovky by se měly striktně omezit u všech dětí, než začnou chodit do školy a poté pouze dle supervize,“ řekl.

„Počítače a internet nejsou sami od sebe špatné, ale rodič by rozhodně měl vědět, co dítě na internetu hledá. Jeho používání by mělo být cílené a interaktivní. Měl by o tom s ním mluvit, probrat možnosti… Prostě diskutovat. Je dokázáno, že lidé, kteří si skutečně povídají, zvládají lépe nejen konverzaci, ale také řešení problémů, a tím i mezilidských vztahů, včetně i lepší spokojenost,“ dodal.Nepřehlédněte