Nový stavební zákon: Trestní oznámení, tajemné milióny korun

15.3.2021
Zuzana Půrová

FOTO: Nový stavební zákon: trestní oznámení, tajemné milióny korun

Nový stavební zákon: trestní oznámení, tajemné milióny korun - stavbaNový stavební zákon: trestní oznámení, tajemné milióny korun - novy-stavebni-zakon-2_HK ČRNový stavební zákon: trestní oznámení, tajemné milióny korun - oz

Pro připomenutí: Na nový stavební zákon se už léta toužebně čeká jako na klíčovou právní normu, která vnese pořádek do českého stavebnictví. Měla nastavit pravidla tak, aby se zkrátila doba nutná k získání stavebného povolení a zrychlila výstavba například bytů.

Už během příprav řada kritiků upozorňovala na to, že vzniká nestandardně. A sice, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jej nepřipravovalo samo, ale zadalo ji Hospodářské komoře ČR, tedy spolku hájícímu zájmy podnikatelů včetně developerů. A ta si na vypracování zákona najala právní kancelář, která pro developery běžně pracuje. Tuto výtku v podstatě obsahuje i zmíněné trestní oznámení.

„Podle názoru oznamovatele jsou při tomto jak HK ČR, tak i advokátní kancelář Havel a Partners systémově ve střetu zájmů, neboť zastupují developerské společnosti, což od podstaty znamená, že budou upřednostňovat zájmy developerů před zájmy státu,“ popisuje oznamovatel Vrchnímu státnímu zastupitelství. Redakce jeho totožnost zná, přál si ale zůstat v anonymitě.

Což podložil soudním rozhodnutím, kde ve sporu zastupoval František Korbel společnost Domo Development v záměru prolomit ochranu zemědělského půdního fondu u pozemků pro stavbu komerční zóny.

Advokát František Korbel potvrdil už dříve, že si jej na přípravu stavebního zákona najala Hospodářská komora. A také jej zaplatila.

„Nevím přesně, ale nepochybně je to v řádu milionů,… myslím, že je to zhruba do deseti milionů,“ uvedl pro Radiožurnál František Korbel, advokát Havel & Partners, který z pozice spoluautora zákona běžně vystupoval i v médiích.

Nejdražší krajský úředník má nové působiště. Stal se ředitelem úřadu Ústeckého kraje

Hospodářská komora odmítá odkrýt, odkud konkrétně oněch deset milionů korun pochází.

„Finanční prostředky poskytnuté různým spolupracujícím subjektům byly hrazeny z finančních zdrojů Hospodářské komory České republiky, které získává svojí hospodářskou činností, z členských příspěvků a darů,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Podle trestního oznámení právě tato nejasnost ohledně financí může představovat problém. Zákon mohl vzniknout na zakázku.

„Pokud by předmětné finanční zdroje pocházely z fondů HK ČR či případně třetích jiných osob, je nutné věc prověřit z toho úhlu pohledu, zda takto vyplacená odměna není skrytou formou odměny za přípravu návrhu znění stavebního zákona tak, aby tento umožnil jednostranné posílení pozice investorů (developerů),“ uvádí se v trestním oznámení.

Že na tvorbu zákona měli zásadní vliv zájmy developerů, ale netvrdí jen autor trestního oznámení.

„Ministerstvo ho objednalo u Hospodářské komory a té, pokud vím, ho vlastně psali právníci na základě dohody s developery. Bylo to napsáno z jejich pohledu a je tam spousta opomenutých věcí,“ uvedla renomovaná advokátka JUDr. Hana Kordová Marvanová.

Servítky si pak nebral starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Štve mě stavební zákon, který podle mě napsala Central Group,“ uvedl.

Při konfrontaci s prohlášením ale couvl. „Já si to vyčítám, protože jsem si uvědomil, že se tu jako developer chovali k Řeporyjím velice pěkně a přišlo mi to blbý zpětně. Dále uvádím, že jsem to myslel obrazně, jakože ten zákon psali developeři,“ uvedl Novotný.

„A ještě k developerům. Krom toho, že ho psali, na něj ale taky nadávají,“ dodal Novotný.

Výstavbu Penty u Masarykova nádraží provází řada podezřelých okolností

Memorandum

Ministerstvo pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) a Hospodářská komora ČR s Vladimírem Dlouhým spolupráci na přípravě zákona nijak netajili, posvětili ji memorandem.

„Komora provede, odborně zpracuje a Ministerstvu bezúplatně poskytne paragrafované znění návrhu nového stavebního zákona,“ píše se v memorandu podepsaném ministryní Dostálovou a prezidentem komory Dlouhým.

„HK ČR není oprávněna poskytovat – a to ani zprostředkovaně – právní služby,“ upozorňuje ale trestní oznámení.

Teď komora tvrdí, že na základě memoranda žádné právní služby neposkytla, a ministerstvo, že si žádné služby neobjednalo.

„Zákon plně připravilo a předložilo vládě a parlamentu ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl mluvčí ministerstva Vilém Frček. A to i přesto, že Hospodářská komora práce na zákoně zjevně potvrzuje.

„Do prací na novém stavebním zákoně byli zapojeni interní i expertní právníci, legislativci, dále stovky členů Hospodářské komory,“ dodává za komoru Diro.

Verzi zákona předloženou MMR nakonec hodně změnilo připomínkové řízení mezi ostatními ministerstvy. Až tak, že Hospodářská komora od něj dává ruce pryč.

„Odborná doporučení Hospodářské komory v řadě případů nebyla vyslyšena, a proto verzi stavebního zákona, kterou vláda odeslala do Parlamentu, nepodpořila,“ dodává Diro.

Verze zákona, která vznikla pod střechou Hospodářské komory, ale nezmizela. Její hlavní body, které obhajoval právník František Korbel, například zřízení čistě státní stavební správy, obsahuje i komplexní pozměňovací návrh poslanců Martina Kolovratníka (ANO), Petra Dolínka (ČSSD), Leo Luzara (KSČM) a Radima Fialy (SPD), na kterém se mělo podílet i ministerstvo Dostálové. Bude zajímavé sledovat, kolik bodů z původního návrhu Hospodářské komory se objeví v pozměňovacích návrzích a kteří poslanci je budou prosazovatNepřehlédněte