O psychologa je enormní zájem, osobní návštěva mnoha lidem ulevila

8.5.2021
Andrea Cerqueirová

Barbara Kašparovská poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii při řešení náročných životních situací a problémů či podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Práci psycholožky se nevěnuje na plný úvazek, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (Boleslavská 1384) ji vykonává vedle svého hlavního zaměstnání. Stejně jako jiní psychologové tak dlouhé měsíce musela činit distančně. „Rozjezd byl náročnější, většina klientů se snažila počkat na osobní konzultaci. Ve chvíli, kdy zjistili, že se stav neustále protahuje a už nutně potřebovali konzultovat své problémy, přistoupili k online formě. I tak byla část klientů, kteří čekali, až se to rozvolní, a přihlásili se až k osobní konzultaci,“ uvedla Barbara Kašparovská. Do online formy někteří klienti nešli podle jejích slov především z důvodu, že neměli potřebné zázemí, doma řešili třeba vypjaté partnerské vztahy nebo jiné problémy, a nemohli se v klidu připojit, aniž by u toho jejich partner byl.

Důležitost možnosti osobní návštěvy

Ostatně na podobné problémy upozorňoval už otevřený dopis Unie psychologických asociací ČR, který byl loni v listopadu, kdy platil zákaz osobní návštěvy v psychologických a dalších poradnách, adresován premiéru Andreji Babišovi, ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi a tehdejšímu ministru zdravotnictví Janu Blatnému. „Soukromí psychologové a psychoterapeuti mohou nadále poskytovat své služby online. A mnozí je také poskytují. Tyto služby však nemusí být pro některé klienty vhodné či dostupné. Například z důvodu nedostatečného vybavení či znalosti jeho obsluhy či absence klidného prostředí doma, které by zaručovalo dostatek soukromí a diskrétní kontakt s psychologem či psychoterapeutem. Problémem může být také například nedoslýchavost klienta, pro kterého jsou pak online služby nevyužitelné,“ uvedli tehdy v dopise zástupci unie.

Psychologové na Vysočině pracují on-line, i když mohou otevřít

Pandemie dopadá na duševní zdraví

Upozorňovali na to, že pandemická situace dopadá na duševní zdraví populace, zvyšuje se riziko psychických obtíží i duševních onemocnění, přičemž na prevenci a předcházení rozvoje psychických problémů se obvykle podílejí také psychologové a psychoterapeuti mimo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictvím tehdy reagovalo špatnou epidemiologickou situací. „Shlukování lidí a jejich mobilitu je nutné v současné době regulovat tak, aby se v maximální možné míře dosáhlo prevence přenosu a dalšího šíření onemocnění COVID-19, a to při zohlednění společenských a ekonomických dopadů takové regulace,“ uvedlo mimo jiné. S tím, ež v oblasti duševního zdraví byly tehdy zachovány služby poskytované psychology ve zdravotnictví a psychiatry. Dnes už je tedy naštěstí povoleno i osobní poradenství soukromých psychologů či psychoterapeutů.

Pomoc potřebují i pečující

Fungují i další služby. Kupříkladu pomoc rodinným pečujícím. Poradna Včera nabízí všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou paměti, tedy například s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Poradna je umístěna v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (v Boleslavské ulici 187, u autobusového nádraží). „Podporu poskytujeme pečujícím i v terénu a online formou. K dispozici jim jsou odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma,“ uvedla sociální pracovnice Barbora Paterová. S tím, že poradna Včera je součástí sociální služby působící ve dvanácti středočeských městech a zaštiťuje ji organizace Dementia. „Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními službami pro seniory na Brandýsku,“ dodala.

Vyléčit Alzheimera nebo schizofrenii? Výzkum vědců v Klecanech možná přinese zásadní poznatky k léčbě

„Na pečující nejvíc doléhá bezmoc – když vidí, že se blízký člověk mění před očima a on s tím nemůže nic udělat. Stojí před volbami, které nikdo z nás nechce činit,“ uvedla Barbora Paterová pro Náš REGION. „Některým pečujícím pomůže i to, když se vypovídají,“ doplnila. Nepřehlédněte