Občanská poradna pomáhá v době covidu zaměstnancům, kteří mají pochybnosti

9.4.2021
Andrea Cerqueirová

Bezplatné poradenství občanské poradny Respondeo je dostupné v Čelákovicích nebo Brandýse nad Labem (telefon pro obě města 775 561 848) či v Nymburce (telefon 731 588 632), e-mail na poradnu ve všech třech městech je [email protected]. Provozní dobu a další informace lze nalézt na webu www.respondeo.cz.

V Brandýse i Čelákovicích působí bezplatná poradna po lidi v tísni

Zástupci občanské poradny nastínili možné varianty, k nimž může dojít. „První z nich je hojně diskutovaná práce z domova, která vychází z dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Za tuto práci náleží zaměstnanci samozřejmě klasická mzda a může se zaměstnavatelem jednat i o příspěvku na náklady, typicky v situaci, kdy například nemůže využívat kancelář, pracuje z domova po většinu pracovní doby a používá svoji techniku apod. Obecně je ale práce z domu vnímána jako benefit,“ uvedli.

Čerpání náhradního volna

Další variantou je čerpání náhradního volna, pokud zaměstnanci v předchozím období takový nárok vznikl. „Někteří zaměstnavatelé zkouší situaci řešit přidělením dovolené, což je ale diskutabilní krok s ohledem na to, že dovolená má být přidělená alespoň 14 dní dopředu a má sloužit k odpočinku, nikoliv překlenutí doby, kdy nemá zaměstnavatel pro zaměstnance práci,“ uvedli zástupci občanské poradny.

„Objevují se také snahy přeřadit zaměstnance na jinou práci, než má uvedeno v pracovní smlouvě, případně mu přidělit neplacené volno – obě tyto možnosti jsou ovšem možné výhradně se souhlasem zaměstnance,“ pokračovali.

Jiné překážky v práci

Pokud podle nich nedojde k žádné z výše uvedených variant, uplatní se tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž má zaměstnanec právo na 100 % mzdy. „Pokud bychom chtěli situaci ještě více komplikovat, zmínili bychom ještě tzv. prostoj, tedy například výpadek dodávky surovin, tudíž nutnost utlumit nebo zastavit výrobu. Pokud ve firmě působí odborová organizace, lze se domluvit na tzv. částečné nezaměstnanosti, u níž je náhrada mzdy alespoň 60 %,“ uvedli.

Tlak zaměstnavatele

„Zaměstnanci se setkávají také s tlakem zaměstnavatele na to, aby čerpali ošetřovné nebo dokonce nemocenskou; jejich čerpání je ale právem, nikoliv povinností zaměstnance, a musí být samozřejmě splněny podmínky pro jejich přiznání. Krajní variantou je ukončení pracovního poměru – to lze buď dohodou nebo výpovědí; v souvislosti s epidemií by se pravděpodobně jednalo o zrušení pracovního místa nebo celé firmy. V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné. Pozor, pokud dá výpověď sám zaměstnanec nebo uzavře se zaměstnavatelem dohodu, nárok na odstupné nemá,“ dodali.Nepřehlédněte