Šinágl: Vyhazujeme jídlo do popelnic a odpadky do lesů! To není vizitka kulturního národa

Jsou lidé, kteří si všímají svého okolí, sledují, co se kde děje, a snaží se aktivně o nápravu věcí veřejných, ať to stojí, co to stojí. K takovým lidem patří Jan Šinágl ze Žebráku.

Žil 30 let v Československu, od roku 1982 v exilu ve Švýcarsku. V roce 2002 se vrátil žít do České republiky. Je občanem Švýcarska i České republiky. Po sametové revoluci zjistil, že v Čechách mnohé věci nejsou zalité sluncem. Stal se z něho občanský aktivista, bojovník za svobodu slova, projevu, práva veřejnosti na informace, za zlepšení právního a politického systému tohoto státu. Je předsedou Sodales Solonis, z.s.

Bojovník, který často bojoval s „větrnými mlýny“, dostával rány od lidí a institucí, kterým tzv. „šlápnul na kuří voko“. Jako trest za jeho snahy o lepší společnost ho stíhají soudy, policie a exekuce, sílí snahy zcela ho zbavit prostředků a možnosti nezávisle, nevýdělečně pracovat. Mnoho lidí se ho straní, nenávidí ho, pomlouvá… Je v důchodu, ale jeho bojovné nasazení v hledání a prosazování pravdy a spravedlnosti neubírá na síle.

Co jsou tvé hlavní nástroje boje jako občanského aktivisty? Máš webové stránky, facebook? Používáš i nějaké další sociální sítě?

Mám vlastní webové stránky na nezávislém serveru, sociální sítě používám méně i z časových důvodů. Publikuji články v češtině, němčině, angličtině a francouzštině už bezmála dvacet let. Právě jsem překročil hranici 11 tisíc článků. Své zpravodajství rozesílám do celého světa formou týdenních Bulletinů, doplněných videí na mém YouTube kanále.

Proti čemu jsi se stavěl v minulosti, a co je tématem tvého boje v současnosti? Ta témata se asi dost měnila…

Jako můj táta za totality se angažuji za spravedlnost a v boji proti bezpráví, následkům dědictví komunistické ideologie, se kterou jsme se vůbec nevypořádali. Ve Švýcarsku jsem pracoval v krajanském hnutí i ve švýcarských spolcích, kdy jsem byl i presidentem velkého tenisového klubu TC Kriens. Byl jsem náčelníkem Sokola Luzern a župy švýcarské. Udržovali jsme demokratické tradice Československa, podporovali disidenty a upozorňovali zahraniční veřejnost na situaci v naší zemi. Jednalo se o převážně antikomunistickou činnost.

V podstatě jsem podnikl cestu do minulosti a budoucnosti, kdy jsem poznal mnoho krajanů z První republiky a současně poznával vyspělou společnost. Takovou zkušenost má dnes málokdo. To, co dělám, nedělá žádný krajan v ČR. Dost se jich vrátilo do Švýcarska. Vrátil jsem se, abych pomohl rodné zemi při budování demokratické společnosti. Její stav jsem přecenil a musel dát tátovi za pravdu, když v listopadu 89 řekl: „Jak to chtějí udělat, když nejsou lidi?“. Až po návratu jsem ji postupně poznával a uvědomoval si její skutečný stav, jak je mravně a morálně zdevastovaná, zbavená tradice, elit a potřebných hodnot. Proto jsem postupně při hledání a po získávaných zkušenostech měnil strategii, aby byla co nejprospěšnější zemi.

Liberec odmítá žákům platit testy. Vyzývá stát, aby se o to postaral

Přizpůsobuji ji stále aktuálnímu stavu společnosti. Je postkomunistická více, než si je většina lidí schopna připustit. To může plně posoudit jen ten, kdo má zkušenosti z jiné země, ze zcela jiného, mnohem i občansky vyspělejšího prostředí. Proto už dávno nejsem „primitiv z Letné“ z 1. Máje 2005, kdy jsem se stal poprvé a naposledy „mediální hvězdou“. Jako takový přežívám v podvědomí většiny dodnes. I mezi komunisty byli slušní lidé (mimochodem můj praděda z matčiny strany byl spoluzakladatelem KSČ, pobočky v Žebráku, v roce 1925 a děda z otcovy strany byl italský legionář). Komunisty rozděluji na straníky, kteří se jen přizpůsobili, aby se jim snadněji žilo a na ty, kteří nikdy nezmění své názory a cíle. Zabývám se širokou osvětou o naší minulosti, přítomnosti a cesty „jak z toho ven“.

Jsem i jednatelem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Měl jsem díky neinformovanosti na naše bývalé krajany podobné názory, jako má dodnes většina lidí. Po získání po generace umlčovaných informací o naší minulosti, jsem názor změnil. Kolektivní vinu nelze akceptovat v civilizované zemi, jinak bychom museli odsoudit a zabavit všechen majetek i všem členům KSČ, protože jsou také „vinni“ jejími zločiny proti lidskosti. Považuji za svoji morální povinnost i na tomto poli vykonávat potřebnou osvětovou práci.

Už jen 20 procent Čechů má čistě slovanské geny. Ve středu Evropy tomu ani jinak být nemůže. Vidíme to i na příjmeních německého původu. Považuji se za Bohemiana českého etnického původu, byť i mé příjmení se nalézá ve starobavorském slovníku. Žijeme vlastně ve švýcarském modelu, kde žijí také různá etnika hrdá na svůj původ, jako u nás Moravané, Slezané a další. Nejsou to žádní „podřadní“ Češi. Švýcar je v zahraničí hrdým Švýcarem, ale doma hrdý na svůj německý, francouzský, italský a retorománský původ – ku prospěchu a prosperitě celé země.

Mimochodem my máme dva nositele Nobelovy ceny, z řad českých Němců jich pocházelo deset, včetně první ženy Berty Suttner Kinské, neslavnější ženy světa z přelomu 19. a 20. století, první válečné zpravodajky, bojovnice proti válkám a za světový mír. Její slova: „Pouze jednota, společná vůle, posiluje naději a víru ve vítězství!“. Je na škodu naší země, že tato nevědomost je politiky stále zneužívaná k posilování nenávisti a získávání „politických bodů“, tedy i k účelové manipulaci s voliči proti zájmům obyvatelstva a země.

K té přispívá i to, že jsme mediálně jednou z nejméně vyspělých zemí. To umocňuje i náš negativismus, rovnostářství, sklon věřit senzacím, špatným zprávám, kdy nás „těší“ více špatnost druhých, aniž si tu svoji připouštíme. Jejich klady potom nejsme schopni uznat a vidět. Každý máme chyby. Požadovat dokonalost je podporou zla, místo podpory těch, co nás mohou posunout dále.

Z čeho nyní žiješ? Dostáváš důchod?

V současnosti pobírám malý český důchod. Velmi děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří mne roky podporovali, a dodnes podporují, abych mohl ve své každodenní práci pokračovat. Dovolenou jsem neměl 20 let. Za práci pro vlast se neplatí. Bez peněz to bohužel nejde.

Je tento stát právním státem? Najde člověk v případě bezpráví někde zastání? Vím, že se na tebe často lidé obracejí jako na poslední instanci, která by jim mohla v jejich marném boji za jejich oprávněná práva pomoci. Daří se ti najít pro lidi postižené bezprávím pomoc?

Není, to konstatoval i ESLP ve Štrasburku ve svém rozsudku v červnu 2020 – česká justice je „disfunkční“ a porušuje vnitrostátní právo na „ostří nože“. Média to přešla mlčením, stejně jako skandál na velvyslanectví ČR v Maroku, ohrožující bezpečnost EU. Spravedlnost najde jen „malý člověk v malé věci“, někdy ani ten ne. Závažnější věci vyžadují dobré právníky, tedy mnohdy i dostatek peněz.

S testem ke kadeřnici? Salónům postačí i čestné prohlášení

Proti občanu stojí často i různé party, ať už na soudu, mimo soud, u policie a dalších státních institucích, aniž bych se chtěl dotknout těch poctivých, sloužících zemi a jejím občanům. Stále více se na mne obracejí lidé se svými osudy, kdy už „neví kudy kam“, včetně neprávem odsouzených, jejichž dopisy také zveřejňuji, včetně odsouzených občanů jiných zemí. Vážím si toho, bohužel je mohu podpořit pouze mediálně, osobní účastí na soudních jednáních a morálně.

Často se jedná o otřesné případy, které šokují i mne. Veřejnoprávní média nezajímají, pokud se nejedná o veřejně známé osoby, ale i zde jsou výjimky. Někdy si připadám jako ombudsman, bohužel bez potřebných pravomocí…

A nyní k té koronakrizi. Jak si vysvětluješ to, co s námi mocní v posledním roce provádějí? Je to opravdu o pandemii a zájmu uchovat zdraví národa, národů?

Globalizace narazila na své hranice. Peníze a mocní se nikdy dobrovolně své moci nevzdají. To je dané neměnnou lidskou přirozeností. Mocní využívají své moci, vlivu a moderních médií k dosud nebývalé manipulaci s myšlením a chováním lidí, činí tak bez jakékoliv kontroly a osobní odpovědnosti, a navíc jsou to lidé, které nikdo nevolil. Ano, je to o zdraví, ale nejen je ochránit, ale především na něm vydělat co nejvíce.

Ano, umírají lidé, ale ke každé válce patří oběti. Bez nich nelze vyhrát žádnou bitvu. Kdo myslí na nejmenší počet obětí, má jich na konci často mnohem více. Koho zajímá, že lidé umírají také na protipandemická opatření? Stávají se stále více i psychicky nemocnými a ve větším počtu než tušíme. Jejich počet nebezpečně narůstá. Je to skryté nebezpečí, které může přinést daleko větší problémy pro společnost, než tušíme. Zločinem je zavření škol a opatření, která vnucujeme dětem. Okresní soud v německém Výmaru to dne 8. dubna 2021 ve svém rozsudku (178 stran) popsal a zdůvodnil jasně. Cituji: „Nucení školáků nosit masky a udržovat si odstup od sebe a od třetích stran poškozuje děti fyzicky, psychologicky, pedagogicky a v jejich psychosociálním vývoji, aniž by to mělo pro děti samotné nebo pro třetí osoby jen nepatrný přínos. Školy nehrají v případě „pandemie“ hlavní roli.“

Ovládají nás stále více zákony, na které delegují odpovědní svoji neodejmutelnou odpovědnost. Stále méně vládne zdravý rozum. V podstatě vládne zákon a úředník, který je jen umí aplikovat, dávat razítka, žádný zákon a předpis neporušit, a hlavně nadřízené a mocné nepopudit, mít své jisté a klid. Naplňovat ducha zákona a hledat spravedlnost je výjimkou z potvrzení pravidla.

Český právní řád má nyní zhruba 42 tisíc různých zákonů, předpisů a norem! Koho zajímá, že na rakovinu umírá ročně zbytečně více lidí než na covid? Máme zde metodu devitalizace MUDr. Karla Fortýna, osvědčenou už desetiletí. Je spolehlivá, vyzkoušená, bezpečná a rychlá. Má jedinou „nevýhodu“, je levná, nedá se na ní vydělat. Proto byla „zadupána do země“, včetně pořadů ČT Klekánice, které z archivu veřejnoprávní televize zmizely. Věřím, že se jednou prosadí.

Očkování pro další skupinu: Registrace se otevřela pro starší 55 let

Zdravotnictví jako obchod se zdravím je trvale neufinancovatelné. Nedávno o tom byl pořad na německé veřejnoprávní televizi ARD. Rapidně ubývá peněz na drahou léčbu rakoviny chemoterapií i dalších onemocnění. Nutně to povede k obnově léčitelství a jednoduchých nevýdělečných metod uzdravování, podobně jako je tomu v méně vyspělých zemích, kde si kvalitní péči mohou dovolit jen bohatí. To nejlepší, čím nás příroda vybavila, je imunitní systém.

Poradí si prakticky se vším, jsme-li pozitivní v myšlení, pohybujeme-li se v přírodě a dodržujeme-li rozumnou životosprávu. Má ho každý zdarma 24 hodin k dispozici. Paralyzuje ho pouze strach. Zodpovězte si sami otázku, proč média trvale šíří strach a beznaděj? Jsou součástí nemravného obchodu s lidským zdravím. Nedivme se, že skutečná lékařská elita je umlčována. Na mých webových stránkách slovo dostává – její názory patří k nejčtenějším.

Je něco, co na dění kolem koronaviru vidíš jako pozitivní? A naopak, co je negativní a k čemu to společnost, národy, svět, vede?

Na koronaviru je jediné pozitivní být negativní, ale vážně. Vyslal varovný signál, že jsme přestali přirozeně žít. Pouze existujeme, konzumujeme, bez smysluplného obsahu, který nás šťastnými nečiní. Je to varování a alarmující výzva přírody, abychom zásadně změnili své životy, způsoby, zvyky, postoje a myšlení, nechceme-li dopadnout mnohem hůře, války nevyjímaje.

Říká se, že konspirace je napřed před realitou asi půl roku, někdy i kratší dobu. Víš, které informace, označovány státními oficiálními institucemi jako konspirační teorie, se za nějaký čas staly realitou?

Vždy to bude o manipulaci, prospěšné či škodící. Pravda na zemi je nutně relativní, proměnlivá veličina. Každý ji vnímáme jinak dle věku, zkušeností, moudrosti, vzdělání a stupně inteligence, zejména sociální. Z našich životů, díky individualismu, takřka vymizela empatie. K absolutní pravdě se můžeme jen přibližovat, mít k ní pokoru a respekt. Víme, kam vedou hlásané, účelové „jediné pravdy“.

Další vládní otočka. K rozvolnění prý nedojde ani 3. května

Dejme si pozor na ty, co tvrdí, že mají pravdu, tu svoji. Moudrý a zkušený člověk je takových postojů dalek a zkoumá všechny její aspekty, aby se k pravdě přiblížil co nejvíce. Podmínkou je zájem o pravdu a neupřednostňování sebe.

Vím, že jsi hodně sečtělý, znáš spoustu odborníků na koronavirovou problematiku, kterým ovšem není dopřáván sluch vládních orgánů, ať u nás či v jiných státech. Podle všeho, co víš, jsou nouzový stav a různé restrikce oprávněné a účinné? K čemu vlastně slouží?

Vážím si toho, že mé články sledují známé a respektované osobnosti, včetně uznávaných novinářů. Většinou nedostávají v médiích prostor. Na mém webu patří jejich názory k nejčtenějším, např. texty viroložky prof. Zelené. Už před rokem jsem navrhoval tvrdý lockdown, ať si lidé nakoupí, na 14 dní se vše zavře, vyjma nemocnic, policie a dalších nezbytných institucí a zařízení, a ukáže se, zda a jak nás covid ohrožuje či neohrožuje. Při vší úctě k obětem covidu, obdivu k nasazení zdravotníků a dalších, se jedná především o lukrativní, nemravný obchod, kdy konečný účet bude vystaven budoucím.

Opakuji, největšího zločinu se dopouštíme na dětech. Potřebují pohyb, svobodné hry, ne je „programovat“ celé dětství a „vyrábět“ z nich poslušné neosobnosti. Nouzový stav a restrikce nejsou ničím podložené. Jen podporují nemravný obchod s lidským zdravím. Zdraví většiny ohrožují více než samotný koronavirus. Nemohu nevzpomenout prof. Karla Rašku, který zachránil stovky milionů lidí, když jako ředitel projektu WHO vyhubil pravé neštovice na celém světě. Po kritice okupace z roku 1968 skončil. Loni, už po čtvrté, mu prezident Zeman odmítl udělit nejvyšší státní vyznamenání. Měla by mu být udělena i Nobelova cena. Od zachráněných ji už dávno obdržel.

Máš strach sám o sebe, své blízké, naši vlast?

Nemám strach, to bych nemohl dělat svoji práci. Přirozený strach a obavy o druhé patří k životu. Nepřirozený a uměle vyvolaný strach je paralyzující a nebezpečný. O naši zemi mám velké obavy, ale i o Evropskou unii a její budoucnost, nenajde-li v sobě sílu postavit se stále více sílícímu vlivu Ruska a hlavně Číny. Západ sebevražedně umožňuje Číně získávat technologické a vědecké poznatky, přenechává ji vlastní výrobu a stává se na ní stále více technologicky i výrobně závislým.

Číňané úspěšně realizují svoji tisíciletou vojenskou strategii legendárního vojevůdce Sun-c´ema: dobytí území nepřítele bez jediného výstřelu. Doplatíme na to, pokud se včas neprobudíme a nezačneme racionálně jednat. Ztratili jsme elity, hrdiny, tradice, které si malé země těžko obnovují. Potřebujeme motivující vzory, nekomunikovat mediálně, ale přímo, osobně, táborové řečníky, silné, přesvědčující osobnosti nejen slovy, ale i prožitým životem. Přibývá jich, proto jsem optimista.

Co bys udělal, pokud bys měl nyní moc mocných, nebo kouzelný proutek?

Nikdo nemůžeme sám změnit svět, pouze sebe a své okolí, tím měníme svět. Cenu má a vážíme si jen toho, co si sami vybojujeme, nejen bojem, ale i svoji poctivou prací, potom si vážíme i práce druhých, tedy i dalších hodnot. Nikdo to za nás nevybojuje a neodpracuje. Vždy máme, co si zasloužíme. Český charakter je po generace deformován dědictvím totality, která změnila naše myšlení, způsoby a zvyky, kde jsme nenormální přijali jako normální. V roce 1938 chtěla celá země bojovat. Postupně se to odnaučila, naučili jsme se kompromisům a přežívat na úkor morálních a mravních hodnot.

Dlouho trvající blahobyt vždy vede k rozpadu morálky. Na světě umírá 6 milionů dětí ročně hladem. My vyhazujeme jídlo do popelnic a odpadky do lesů! To není vizitka kulturního národa. Naše předky by to ani ve snu nenapadlo. Nezapomeňme, že náš „blahobyt“ je vybudován i na plundrování přírodního bohatství chudých zemí a jejich levné pracovní síly. Žijeme na dluh a na úkor druhých. Jako nedokonalé bytosti zasahujeme do přírody. Nikdy ji nemůžeme ovládnout a kontrolovat. Kdo ji nerespektuje, bude potrestán.

Kouzelným proutkem a jeho mocí bych obnovil přirozenou lidskou empatii, aby lidé přestali sobecky myslet jen na sebe, začali myslet i na druhé, naučili se nezištně pomáhat druhým, žít přirozeně, tvořivě, dávat druhým i za cenu ohrožení svého blahobytu. Dávat je lidské, jen brát zvířecké. Začali obnovovat tradice, spolky, občanskou společnost. Přestali se dívat na různé „krabice a krabičky“, nenechali si jimi brát čas na žití vlastních životů díváním se na životy druhých, stále více „okoukatelných“, urážejících zdravý rozum, a začali plně žít ve vzájemné občanské pospolitosti.

Potom přestaneme být slabí, bezmocní, rozděleni ve své samotě a bude se moci projevit společná síla. Přestaneme být snadno manipulovatelní a začneme sami určovat naše životy ku prospěchu našich rodin a naší země. Základem jsou nezávislá média a justice. Není už udržitelné, aby tolik lidí bohatlo, aniž by odvedlo práci s přidanou hodnotou. Někdo musí také „dělat chleba“. Svět morálně selhal.

V Dolním Rychnově měli frmol, školka po dvou měsících otevřela

Bitcoin je varující ukázkou – novodobé obří kasino – a další výzvou zdravému rozumu. Nejsilnější je ten, kdo zvítězí sám nad sebou. Pozitivní myšlení probouzí v těle a mysli pozitivní pochody, nalézá cesty a řešení – negativní postoje jsou proti přírodě a vedou ke stále větším problémům, tedy i krizím a bídě. Po nich se opět vrací smysl pro morální a mravní hodnoty. Pokud člověk nepodléhá pudům a emocím, nepodléhá tolik negativním manipulacím, zdravý rozum se prosazuje mnohem snadněji.

Zastavil se život. Je třeba ho začít žít zcela nově. Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík: „Lidé už nechtějí slyšet něco nového, ale vidět důvěryhodné lidi.“ Pokud není doma dobře, není dobře nikde. Je to apel na osobní odpovědnost každého z nás. Že to jde, ukázal už Tomáš Baťa, který vymyslel ten nejlepší, dokonalý systém budování firmy, společnosti a výchovy člověka. Celý svět si z něho může vzít příklad. Kniha „Baťa – švec, který dobyl světa“ vyšla po jeho tragické smrti v roce 1932 (podruhé v roce 1990). Potřetí vyjde na mém webu – přečetl jsem ji jedním dechem. I dnes platí jedno z jeho hesel: „Tož zapřahat!“

welcome back
Dnes, 23:04
Od 15. května by se mohlo zjednodušit cestování mezi Českou republikou a šesti zeměmi pro...
Dnes, 16:01
Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená lékařem Petrem Smejkalem doporučuje vládě nepřidávat do...
Dnes, 15:57
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 15:57
Restaurační zahrádky se budou moci otevřít od 17. května. U stolu budou smět sedět nejvýše...
Dnes, 13:25
Byla to válka, která všechny ty předcházející odsoudila do rolí hospodských rvaček. Skončily bitvy vojáků...
Dnes, 11:59
Vážné riziko pro nejmenší představuje podle České obchodní inspekce (ČOI) dětská židle s označením 4...
Dnes, 11:15
Chcete pěstovat zeleninu, bylinky a květiny, ale nemáte zahrádku? Už na středně velkém balkonu to...
Dnes, 10:11
Lidé ve věku od 45 let se budou moci registrovat na očkování proti covidu-19 od...
Dnes, 10:00
Robert Čihák na podzim roku 1986 napadnul dvě mladé dívky z Prahy. Pro jednu z...
Dnes, 08:43
Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 381 nových případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší denní...
Dnes, 08:38
Na Pražském hradě se dnes uskuteční pietní akt za oběti pandemie covidu-19. Na nádvořích se...
Reklama