Obce trápí nedostatek sociálních bytů. Ministerstvo spustilo web o sociálním bydlení

4.8.2018
Andrea Cerqueirová

„Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze 16 obcí ČR a jejich rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. často kladené dotazy,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální bydlení podle něj patří mezi klíčové priority vlády. Stránky vznikly díky projektu „Podpora sociálního bydlení“, v rámci kterého MPSV spolupracuje s oněmi 16 obcemi. Téměř dva roky jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Jedná se o tato města a obce: Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír.

FOTO: Sociální bydlení koncept

Sociální bydlení koncept - Domy – foto AC

Lidé mají problém platit bydlení

Kupříkladu Praha 7 se podle informací uvedených na zmíněném webu potýká s vysokým počtem lidí bez domova a ohrožených ztrátou bydlení. Zvyšuje se tam také počet lidí, kteří se neudrží na komerčním trhu s bydlením. Cílem projektu, realizovaného od 1. července 2017 do 30. června 2020, má být ověření systému sociálního bydlení nastaveného nově vzniklou koncepcí sociálního bydlení, vytvoření lokální koncepce sociálního bydlení, aktualizace programu prevence ztráty bydlení a zvýšení povědomí o přínosech sociálního bydlení.

V Klecanech u Prahy vyrostou byty pro sociálně znevýhodněné. Kdy bude hotovo?

Praha 14 se podle informací na webu potýká s vysokým počtem jednotlivců a lidí v bytové nouzi, žije tam asi padesátka lidí bez přístřeší, 8169 lidí starších 60 let a více než 900 lidí se zdravotním postižením s přiznaným příspěvkem na péči, i ti žijí v nevyhovujících bytech nebo přicházejí o standardní bydlení. V městské části je i vysoký počet nezaměstnaných. Hlavním cílem projektu, realizovaného od 1. září 2017 do 31. srpna 2020, je nastavení systému sociálního bydlení v městské části Praha 14 a jeho pilotní ověření dle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2020.Nepřehlédněte