Oblíbené Drábské světničky jsou uzavřeny, skalní hrad ničí turisté

7.6.2021
Fefík

Drábské světničky jsou pozůstatky původně dřevěného hradu na pískovcových blocích na území Dneboha u Mnichova Hradiště. Nacházejí se v přírodní rezervaci Příhrazské skály. Opevněné sídlo bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století.

Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část pojizerské stezky. Početné archeologické nálezy dokládají existenci hradu až do 14. století a jen nevýrazně v 15. století, kdy byl patrně obnoven během husitských válek.

Prosečská rozhledna je oázou klidu, teď i hudby. Zahrají Mňága a Žďorp i Xavier Baumaxa

Hrad byl vybudován na pěti respektive sedmi skalních blocích, oddělených úzkými puklinami. V několika výškových úrovních 15 až 40 metrů vysokých skal jsou dochovány dvě desítky tesaných prostor různých funkcí, zbytky pěti chodeb, tesané základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcích a tesaný žlab, dokládající ukotvení dřevěné palisády. Na okrajích skal lze místy rekonstruovat dřevěné ochozy, mezi bloky jsou dochované dráže po uzavření puklin. Dominantou celé dispozice byla mohutná roubená věž chránící vstup do hradu po visutém nebo padacím mostě. Největší místností hradu je kaple – světnice s tesaným oltářem, odkrytým v roce 1921.

Drábské světničky jsou vyhledávaným cílem turistů. Dnešní turistický přístup vedený odspodu přitesanou skalní spárou vznikl nejspíše roku 1830, schodiště bylo rozšířeno ve 20. letech 20. století Klubem československých turistů. Dnes je hlavní část vrcholových partií skalních bloků propojena soustavou žebříků a mostů. Prohlídková trasa začíná dřevěnou vstupní brankou, zrekonstruovanou v roce 2016. Tato část památky byla pro návštěvníky přístupná vždy od 1. dubna do 31. října.

Navštivte hrad Valdštejn! Dozvíte se, k čemu se užívaly čajové panenky

Pro nás, majitele závratí, není zpráva o uzavření hradu nijak zdrcující, osobně jsem se na Drábské světničky drápat odmítl. Mnohem bezpečnější zážitek nabízí turistická stezka Příhrazskými skalami.

Je tu skalní hrad Klamorna s rozpoznatelnou zříceninou Píčova statku z 16. století. Jsou tu Staré Hrady, někdy zvané Stará Hrada, aby se nepletly se stejnojmenným zámkem na Jičínsku. Je tu skalní hrad Hynšta, vlastně jen ve skále vytesaná světnička, rozšířená v 17. století na modlitebnu; využívali ji čeští bratři, kteří se zde ukrývali.

Turistická značka vás dovede až ke zřícenině hradu Valečov, který ze dřeva po roce 1300 vystavěli Valečovští z Valečova. Protože rod patřil později k přívržencům Jana Žižky z Trocnova, byl hrad po husitských válkách dobyt a vypálen. Pak byl postupně přestavěn z kamenů. Šlechta zde nebydlela, sloužil jim jako správní středisko a v roce 1652 byl uváděn jako zpustlý. Ještě v 19. století v některých skalních světničkách přebývali místní chudí. Tady vám závratě nehrozí.

Stejně tak si lze vyšlápnout na vrch Mužský, nejvyšší bod okresu Mladá Boleslav, nebo na Krásnou vyhlídku, kde je příjemná restaurace a malé zoo.Nepřehlédněte