• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Obnovený park Mrázovka nabízí lidem pohodlnější procházky

  1.12.2023
  Renata Říhová

  Pátá městská část dokončila revitalizaci parku Mrázovka, který se nachází v sousedství slavné vily Bertramka. Zahrnovala především úpravu pěších komunikací, arboristické zásahy a umístění nového mobiliáře.

  Náklady na tuto investiční akci dosáhly přibližně 42,5 milionů korun. Téměř z poloviny se na jejím financování podílel pražský magistrát. Práce začaly v parku Mrázovka letos v březnu a skončily v druhé polovině října. Oproti projektu, který schválilo minulé vedení radnice, podle místostarosty Prahy 5 pro územní rozvoj a strategické investice Radka Janouška (Praha 5 sobě), městská část ušetřila asi 27 milionů korun. Osmnáct milionů korun získala jako dotaci od magistrátu. Vedení radnice plánuje i další úpravy veřejných prostranství.

  Návštěvníci parku, pokrývajícího úbočí smíchovského vrchu, si nyní užijí mnohem pohodlnější procházku po zdejších svažitých cestách. Ty nejvíce poškozené se dočkaly výměny povrchů, například na schodišti podél objektu takzvané Mozartovy vily došlo k přeložení žulové dlažby. Rekonstrukce se týkala i dalších pochozích úseků a zpevněných ploch, zábradlí a kamenných opěrných zídek. Podél komunikací byly instalovány lavičky a odpadkové koše.

  Obnovu parku prováděla firma Gardenline, která má bohaté zkušenosti s péčí o zeleň. V rámci akce, která probíhala od zimních měsíců letošního roku, byly odborně provedeny sadové úpravy a nezbytná ošetření stromů. Na základě dendrologického posudku byly vykáceny dřeviny, které nepříznivě ovlivňovaly fungování zdejšího ekosystému nebo mohly kvůli špatnému stavu ohrozit bezpečný pohyb návštěvníků. Naopak nově byly vysazeny trvalkové záhony. Projekt pamatoval také na lepší zadržování dešťové vody v parku. Z toho důvodu byla hluboká dlážděná koryta při hlavní cestě přeměněna na vsakovací průlehy se štěrkovým trávníkem, který plynule navazuje na okolní travnaté plochy.

  „Tento projekt, který naši předchůdci chystali už od roku 2018, nebyl optimálně nastavený. Proto jsme se rozhodli upravit ho tak, aby byl maximálně citlivý vůči přírodnímu prostředí a historickému odkazu tohoto místa. Chtěli jsme docílit zejména zlepšení pěší prostupnosti celým parkem, odstranění bariér a použití kvalitních přírodních materiálů. V dalších projektech, které chystáme, klademe větší důraz právě na pečlivou přípravu, finanční udržitelnost a spolupráci s kvalitními architekty a dalšími odborníky, “ řekl Radek Janoušek.

  V parku jsou také nové lavičky a koše. Některé prvky z původního plánu radnice z důvodu úspor vynechala. Šlo například o zamýšlené předláždění cesty v ulici U Mrázovky žulovými kostkami, kde nakonec zůstala původní betonová zámková dlažba. „Investovat do předláždění 30 milionů korun nám přišlo jako mrhání penězi,“ sdělil místostarosta a dodal, že úpravy chtějí obecně dělat tak, aby nestály příliš peněz a zároveň zlepšily život pro obyvatel, kteří se v místech pohybují.

  Radnice podle Radka Janouška plánuje i podobné úpravy košířského parku Kavalírka, kde ovšem příprava narazila na komplikace, protože zvolený architekt opakovaně nedodržel termín dodání projektu. Radnice s ním proto rozvázala spolupráci a bude hledat nového, úpravy tak jsou podle místostarosty reálné v roce 2025. Městská část si nechala zpracovat rovněž studii okolí základních škol, kde chce zlepšit prostředí pro děti a mládež. „Vzešlo nám z toho šest projektů, které teď chceme začít posouvat směrem k realizaci,“ zakončil místostarosta.

  Zdroj: TZ MČ Praha 5, ČTK


  Témata:

  Nepřehlédněte