• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ochránci přírody chtějí do Podyjí vrátit mizející druhy hmyzu

  17.3.2023
  Simona Knotková

  Ochránci přírody zkusili na některých místech a stromech v Národním parku Podyjí vytvořit vhodné podmínky pro život mizejícím druhům hmyzu a hub. Šlo o takzvanou veteranizaci dřevin, při níž se odstraní část kůry a dřeva na živých stromech tak, aby se simuloval vznik přirozených poranění stromu. Hmyz a houby je následně začnou osidlovat.

  Podle ochránců díky specifikům historického hospodaření v krajině vznikly biotopy po staletí vhodné pro život mnoha druhů živočichů a rostlin. Ty ale v současné době podle nich z intenzivně obhospodařované krajiny rychle mizí, jak druhy přicházejí o prostředí vhodné k životu. Cílem zásahů je tak připravit podmínky pro urychlený vznik stromových mikrobiotopů, které v hospodářských porostech v současné době podle ochránců citelně chybí. Jsou to například uzavřené přízemní dutiny, otevřené korunové dutiny a zlomy a také odkorněné části živých stromů.

  „Těchto biotopů, které jsou časté v přirozených a přírodě blízkých lesích, je v NP Podyjí nedostatek především v těch lesních porostech, které sloužily ještě před 30 lety hospodářským účelům. Proto i na území národního parku mnoho kriticky i silně ohrožených druhů žije ve velmi nízkých, rozptýlených a ubývajících populacích,“ vysvětlil entomolog Správy NP Podyjí Martin Škorpík. Příkladem jsou například evropsky významné druhy brouků jako kovařík fialový nebo páchník hnědý, ale i známější druhy, jako je například tesařík obrovský.

  Specializované zásahy spočívaly v odstranění části kůry a dřeva na živých stromech tak, aby simulovaly vznik přirozených poranění způsobených například pádem sousedních stromů, úderem blesku, vylomením větví, pády kamenů, činností datlovitých ptáků a podobně. Takto ochránci upravili zhruba 20 stromů, budou je dlouhodobě sledovat.

  „Připravené prostředí začnou osidlovat dřevní houby a hmyz, což urychlí vznik dutin – nezbytné podmínky života specializovaných ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Ty z naší krajiny velmi rychle ubývají a dnes je najdeme na nemnoha posledních místech v Česku, jako jsou například zámecké parky nebo staré aleje. Příkladem může být kriticky ohrožený brouk tesařík Necydalis ulmi, který je znám jen z několika málo lokalit v Česku a byl také nedávno zjištěn právě v NP Podyjí,“ vysvětlil entomolog.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte