Komerční článek

Oddělme právo od politiky. Nová studie představila možný přístup k dodavatelům 5G sítí v České republice

Právní úprava kybernetické bezpečnosti je v České republice na vysoké úrovni. Vzhledem k chybějícímu nastavení posouzení rizikovosti dodavatelů má však stále své nedostatky, které vytvářejí nejistotu v otázce rozvoje 5G sítí. Operátoři, dodavatelé i zákazníci se tak nacházejí v situaci, která stále nemá jasně daná pravidla.

Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní diskuze mezi státem, operátory, dodavateli a odbornou veřejností, především však důsledné oddělení politického a právního posouzení činnosti dodavatelů. Na tiskové konferenci společnosti Huawei promluvili advokáti z AK Toman & Partneři o analýze, jíž podrobili relevantní evropskou i českou legislativu, zejména pak způsob posuzování dodavatelů 5G sítí. Jako potencionálně problematickou identifikovali především otázku právního posouzení rizikového profilu dodavatele na základě netechnických kritérií. Ač zohlednění netechnických kritérii považují za legitimní, upozorňují, že jejich paušální aplikace bez zohlednění konkrétních okolností může způsobit vyloučení dodavatele, který v konkrétním případě nepředstavuje riziko pro bezpečnost 5G sítí.

Ovšem i pro tuto situaci vidí vhodné řešení – tím by mohlo být primární posuzování dodavatelů na základě převážně technických kritérií při současně zachované mimořádné možnosti státu vyloučit dodavatele na základě politického rozhodnutí. V tomto ohledu se tak vyvažuje zájem na ochraně volné hospodářské soutěže a práv dodavatelů na straně jedné, a zájem na zajištění bezpečnosti státu na straně druhé. Inspirovat bychom se u nás mohli například navrhovaným německým modelem. „Prioritou každého státu je zajištění bezpečnosti nově budovaných 5G sítí. To však neznamená, že bychom při tom měli rezignovat na dodržování základních zásad právního státu při posuzování dodavatelů, kteří se na jejich budování chtějí účastnit,“ uvedl JUDr. Petr Toman z AK Toman & Partneři.

O tom, které technologie budou využity pro výstavbu 5G sítí, by měl dle navrhovaného modelu v Německu na základě bezpečnostního katalogu s jasně specifikovanými kritérii rozhodovat Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI), jak uvedl v srpnu deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odkazem na vládní zdroje. Současná předsednická země EU tak v souladu se svou propagací digitální suverenity může nastavit precedent pro jednání evropských zemí o 5G. Stejné podmínky by měly na území Německa platit pro všechny dodavatele nezávisle na zemi původu. Pouze pokud Úřad spolkového kancléře, Úřad pro zahraniční věci, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu společně vyjádří obavy, teprve poté bude možné dodavatele technologií navzdory splněné bezpečnostní prověrce vyloučit.

„Nezaujatý přístup k bezpečnosti sítí 5G založený na faktech umožní Evropě mít bezpečnější a rychlejší síť páté generace,“ uvedl na tiskové konferenci Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední, východní a severní Evropy. Vyloučením Huawei se nezaručí bezpečnější síť, naopak se sníží konkurence na trhu a zvýší se náklady na výstavbu 5G sítě. Za bezpečnost sítí jakékoliv generace zodpovídá vždy a pouze operátor a nikoliv dodavatel technologií,“ dodal závěrem.

Dnes, 15:35
Miloval komiksy a Jamese Deana. Pak přišla láska k dívce a s ní se vydal...
Dnes, 13:25
Objeví se na záhoně, v kompostu, v trávě i ve skleníku. Některé vypadají jako opravdové...
Dnes, 12:55
Situace s onemocněním covid-19 je velmi vážná. Prezident České lékařské komory Milan Kubek popsal reálný...
Dnes, 11:15
Jen malá skupinka seskakuje doprostřed divočiny, aby vzdorovala velkému lesnímu požáru. Tak vypadá akce „smokejumpers“...
Dnes, 09:03
Tentokrát se naše kroky obrátí směrem k Dolním Beřkovicím. Tato nevelká obec má díky Lobkowiczkému...
Dnes, 07:55
Za 1. republiky se z jeho fórů váleli lidé smíchy a před Hitlerem raději utekl...
Včera, 17:39
Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii koronaviru nebo nařízené...
Včera, 16:20
Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, dvě ceny veřejnosti a titul pro...
Včera, 15:40
Dnešní doba je příliš úzkoprsá. Ztrácí se smysl pro ironii, nadsázku, recesi. Bere se příliš...
Včera, 13:40
Sezona dozrávání „vlašáků“ a plodů jírovce maďalu, tedy takzvaných kaštanů koňských je tady. Zatímco ty...
Reklama