Odstavená vysoká pec chladla celý týden. Třinecké železárny ji rekonstruují po 22 letech

8.9.2021
Jan Štoll

Účet za rekonstrukci a opravy pece vyšplhá nad 650 milionů korun, pro železárny jde o největší investici letošního roku. Technologicky i logisticky velmi náročnou akci komplikuje i ohled na minimalizaci výpadku ve výrobě. Ročně totiž pec vyrobí více než jeden milion tun surového železa, které následně směřuje ke zkujnění na ocelárny a pak na válcovny Třineckých železáren, kde vznikají konkrétní výrobky a polotovary. Denní kapacita je průměrně 3000 tun.

Poslední generální opravou prošla VP6 v roce 1999, tedy před 22 lety. Pec od té doby vyrobila přes 22 milionů tun surového železa. Hlavním cílem rekonstrukce je vylepšení technologie. To má vést k efektivnější výrobě surového železa a snížení ekologické zátěže. „Zásadním momentem akce je renovace nístěje novými uhlíkovými bloky a instalace nových žáruvzdorných vyzdívek,“ vysvětluje výrobní ředitel hutě Česlav Marek. Podle něj bude klíčové pro provoz pece souběžné zahájení provozu nových ohřívačů větru. S jejich rekonstrukcí začala huť už s několikaměsíčním předstihem.

„Díky soustavě moderních ohřívačů větru spolu s instalací nových sestav předehřevu vzduchu dojde ke snížení spotřeby topného vysokopecního plynu při vytápění ohřívačů a ke snížení samotné produkce vysokopecního plynu. Tím dosáhneme snížení emisí CO2. V kontextu naší snahy o nízkouhlíkovou budoucnost je to jeden ze zásadních kroků rekonstrukce,“ dodává investiční ředitel Radek Olszar.

Zásadním okamžikem pro opravy bylo takzvané sfoukání pece, kdy se do ní přestaly zavážet suroviny a postupným snižováním foukání vzduchu vsázka postupně klesla až na dno pece. Hutníci 18. srpna zbytkové surové železo se struskou v objemu zhruba 330 tun vypustili a pec začala chladnout. To jí trvalo zhruba týden. Pracovníci teď postupně rozpalují zbytky taveniny v nístěji vysoké pece, následovat bude výměna vyzdívky a instalace nových uhlíkových bloků.

Do železáren dorazilo zhruba 1000 tun materiálu pro nové vyzdívky už v průběhu roku. Na instalaci čeká i speciální chladnice pro odpichový otvor. Ta do Třince doputovala až z Jihoafrické republiky. Jde o měděný odlitek, který umí vyrobit jen několik sléváren barevných kovů na světě. Speciální je v tom, že čistota měděného odlitku je 99,8 % mědi.

Zdroj: Třinecké železárny, vzNepřehlédněte