• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Odstraněnou sochu maršála Koněva nahradí pomník Pražského povstání

  14.4.2024
  Fefík

  Pomník, který uctí odvahu a sílu bojujících na konci 2. světové války a jehož podoba pracuje se symbolikou svobody, vznikne na místě odstraněné sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády v pražském Bubenči.

  Vítězný návrh vznikl pod vedením architekta Bronislava Stratila v kooperaci ateliéru RSAA a zahradní architektky Lucie Miovské s výtvarnou spoluprací sochaře a designéra Jakuba Berdycha Karpelise a s podporou širokého multioborového týmu. Svým názvem „Voláme všechny…“ se koncept symbolicky vrací do prvních chvil významné historické události.

  Realizace pomníku se předpokládá v roce 2026.

  Od 18. dubna do 31. května má veřejnost v úředních hodinách možnost vidět veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů, a to v prostorách 3., 4. a 5. patra radnice.

  „Naším záměrem bylo vytvořit vizi pro památník 21. století, který je sejmutý z vertikály nedostupného piedestalu na horizontálu nás občanů využívajících veřejný prostor. Do tvaru památníku promítáme hrot temné hmoty válečných hrůz a rozdělené společnosti, který je poražen společnou lidskou silou. Vzniklý průraz i průhled je analogií k otisku tlakové vlny, kterou vyvolala síla činů všech zúčastněných,“ představil koncept autor pomníku architekt Bronislav Stratil (RSAA).

  Idea vítězného návrhu předpokládá minimální zásahy do stávajících stromů a výsadbu nových tak, aby byla zajištěna vysoká klimatická pohoda místa. Další vegetační druhy byly do parku vybrány s ohledem na udržitelnost jejich péče i zajištění dešťové vody a vlhkosti.

  Porota na návrhu ocenila netradiční uchopení pomníkové monumentality a výjimečné spojení elegantní formy a její interaktivity.

  „Vítězný návrh nejlépe propojil výtvarný návrh s krajinným a architektonickým řešením celého parku s nezbytnou mírou monumentality, avšak ve zcela soudobém pojetí,“ komentoval výsledek Ondřej Tuček, architekt a nezávislý porotce soutěže.

  Hlavní město postaví v Preslově ulici na Smíchově nové kulturní kreativní centrum

   

  Samotný pomník koncipují autoři jako zvednutý cíp parku evokující temnou energii zla války, nad kterou vítězí potřeba svobody. Zelená střecha památníku je pochozí a může sloužit jako místo odpočinku nebo jako amfiteátr.

  Interaktivním bodem památníku je tlampač s mluvítkem, který zve kolemjdoucí ke spoluúčasti a zapojení a ztělesňuje svobodu projevu a demokracii.

  Památník lemuje hlavní komunikační diagonála protínající celý park. „Tato cesta v sobě integruje celou sérii doprovodných prvků: je místem ceremonií, ve stejné ose je umístěn název památníku a participativní „mluvítko“. Na křížení cest se nachází model Prahy s místy barikád Pražského povstání a v protilehlé straně parku užitná plastika s panoramatem Hradčan, sloužící jako herní výtvarný prvek na nově vzniklém dětském hřišti,“ doplnil Bronislav Stratil.

  Celý prostor architekti dělí na tzv. bulvár, hlavní pobytovou plochu náměstí, kde se nabízí prostor pro kulturní a společenské aktivity, a na zahradu ve formě parku.

  Ten, který svléká. Jiří Načeradský ze soukromých sbírek

   

  Téma Pražského povstání, v rámci kterého přišly o život 3 tisíce lidí, v hlavním městě není významně zpracováno, ačkoliv patří mezi milníky novodobých dějin. Pouze na Barrandovských terasách existuje torzo tematického pomníku z roku 1988. „Pomník má být především připomínkou odvahy, s níž se občanská společnost byla ochotna postavit zlu. Symbolicky by měl vzdát hold tisícům často bezejmenných bojovníků a bojovnic, kteří byli mnohdy nevojáci,“ uvedl plukovník Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

  S ohledem na složitost tématu a s cílem najít co nejlepší návrh oslovili na pořádání soutěže o návrh zástupci Prahy 6 organizaci Czechdesign, která se věnuje mezioborovým soutěžím kombinujícím kreativní profese.

  První kolo soutěže bylo otevřené a bylo do ní anonymně přihlášeno 34 návrhů. Z nich porota složená z odborníků a zástupců Prahy 6 vybrala 5 postupujících. Na druhém místě soutěže se umístilo se svým návrhem Studio Perspektiv, na třetím místě ateliér zerozero.

  FOTO: Vizualizace pomníku Pražského povstání

  Vizualizace pomníku Pražského povstání - 1 06491_navrh_bez_nazvu_22_c50baea745 (2)Vizualizace pomníku Pražského povstání - 2 pommmm (2)Vizualizace pomníku Pražského povstání - 3 p6 pom (2)Vizualizace pomníku Pražského povstání - 4 pommm (2)Vizualizace pomníku Pražského povstání - 5 pomm

  Zdroj: web Prahy 6  Nepřehlédněte