• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Opakovaně použitelné krabičky na jídlo se osvědčily v sociálních službách

  10.6.2023
  Jan Štoll

  V červnu 2022 začalo Pečovatelské centrum Praha 7 využívat pro rozvoz obědů namísto jednorázových obalů vratné REkrabičky. Stalo se tak průkopníkem tohoto systému v rámci sociálních služeb. Dnes se v nich vozí jídlo téměř ke všem jejich klientům.

  Celkově má Pečovatelské centrum těchto krabiček v oběhu zhruba 400. Už díky pilotnímu projektu v popelnicích Prahy 7 skončilo o 42 tisíc jednorázových obalů méně.

  Pečovatelské centrum používalo dříve klasické jídlonosiče s termoobalem, které jsou v sociálních službách velmi rozšířené. Změnu v používaných obalech na rozvoz jídla si vyžádala pandemie koronaviru. „Na základě doporučení hygienické stanice jsme jídlonosiče dočasně nahradili jednorázovými plastovými obaly. Tato změna sice přinesla provozní úspory, protože menší objem nosičů umožnil menší počet jízd, ale především z ekologického hlediska jsme ji stále vnímali jako provizorium,“ říká radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní oblast Jakob Hurrle (Praha 7 sobě).

  S tímto řešením nebyli spokojení ani někteří klienti centra. „Část klientů reagovala negativně, zejména kvůli dopadům na životní prostředí. Jsem proto velmi rád, že se našlo řešení, které kombinuje provozní výhody jednorázových nádob s ekologickým přínosem tradičních jídlonosičů. Po roce pilotního testování můžeme zhodnotit, že se REkrabičky velmi ujaly i mezi klienty Pečovatelského centra. Dnes v nich dostává obědy zhruba 98 procent uživatelů pečovatelské služby,“ dodává radní Hurrle. S tím, že v Praze 7 dlouhodobě bojují proti jednorázovým plastům. „Zbavili jsme se jich na úřadě i na námi pořádaných akcích,“ říká.

  Změnu chtělo i vedení centra. ,,Jednorázové obaly jsme z ekologických důvodů už nechtěli používat. A k jídlonosičům jsme se také vracet nechtěli. Manipulace s nimi je obtížná, a navíc jsou po objemové stránce náročné na přepravu. Díky používání menších krabiček jsme tak mohli omezit počet aut, které obědy rozváží. S krabičkami tak zamezujeme nejen vzniku zbytečného odpadu, ale navíc jsme omezili vznik emisí z dopravy,” říká zástupkyně ředitelky Pečovatelského centra Praha 7 Bedřiška Kotmelová.

  Vratné krabičky

  V pečovatelském centru klient, který má zajištěné obědy, dostane polévku v jedné malé krabičce a hlavní jídlo ve druhé, větší. Následující den vrátí použité krabičky a dostane jídlo v dalších. Po celou dobu pilotního testování nepřišly k tomuto systému podle radnice žádné připomínky. Pokud je pro klienta složité například otevírání, tak mu s manipulací pomáhá pečovatelka nebo pečovatel. A dnes si jejich zavedení pochvaluje. „Oproti jednorázovým obalům jsou ekologicky nezávadné, zároveň jsou ve srovnání s původními třípatrovými jídlonosiči mnohem úspornější při manipulaci. Z ohlasů klientů víme, že také oni i jejich blízcí tuto změnu přivítali, zejména z důvodu úbytku odpadu z jednorázových obalů. Krabičky používáme již skoro rok a všechny dosud bezvadně slouží,“ dodává Kotmelová.

  Nepotvrdily se ani obavy z jejich zavední. Před zavedením panovaly obavy, že by klienti mohli zálohované krabičky omylem vyhodit nebo například poplést s vlastními svačinovými boxy. Nic toho se ale nestalo, systém se naopak velmi osvědčil,“ dodává radní.

  Déle teplé

  Rozvážka jídel v novém druhu obalu má výhody pro klienty centra i další výhodu. „Rekrabička je ze silnějšího a pevnějšího materiálu než jednorázový obal, proto drží trochu déle teplo. Hlavní výhoda ale spočívá v množství vyprodukovaného odpadu. Mnoha lidem není příjemné vytvářet zbytečný odpad a nesmíme zapomínat ani na to, že pro starší lidi s omezenou mobilitou může byt i otázka vynesení odpadkového koše problém,“ vysvětluje Hurrle.

  Podle centra se na používání krabiček neušetří, ale ani se neprodraží.  Finanční vychází zhruba stejně jako u jednorázových obalů. Krabičky jsou pronajaté za měsíční paušál, centrum ani jeho klienti si je nemuseli zakoupit. Odpadá tak pravidelný nákup jednorázových obalů, na druhou stranu se zvyšují náklady na jejich mytí. Jedná se však o velkou ekologickou úsporu, ve všední dny se dříve distribuovalo zhruba 200 jednorázových obalů, od přechodu na opakovaně použitelné obaly centrum ušetřilo přibližně 42 tisíc obalů. Ty tak neskončily v popelnicích. Výjimkou jsou víkendy, kdy se obědy klientům nerozváží, na sobotu a neděli dostávají v pátek chlazená jídla, která z důvodu nutnosti dodržení hygienických standardů v nich není možné přepravovat.

  Z restaurací do sociálních služeb

  Obliba opakovaně použitelných krabiček na jídlo funguje hlavně v restauracích zásobujících obědy kanceláře. Systém je prostý, opakovaně použitelná krabička je vratná, zálohovaná a restaurace vede evidenci záloh. V pečovatelských službách zatím běžné nejsou, tento krok byl novinkou i pro výrobce. „Tento projekt pro nás byl zároveň velkou příležitostí ukázat, že znovupoužitelné obaly mohou být efektivní a praktické i v zařízeních, která si kladou vysoké nároky na hygienu a kvalitu,” říká za společnost Kusaj Mahdi.

  Praha 7 se tak stává inspirací pro další městské části. „Co se týká sociálních služeb z jiných městských částí, některé z nich mě kontaktovaly a ptaly se na naše zkušenosti. Nevím o jiných městských částech, kde by sociální služby krabičky používaly,“ dodává radní. Další rozšíření se ale neplánuje. „V Praze 7 nemáme jinou veřejnou službu, kde by bylo možné krabičky využít. Ale nabízí je řada soukromých sedmičkových restaurací a bister, za což jsem rád.“

  Za projektem REkrabička stojí bývalý IT zaměstnanec Ondřej Širočka. Ten nebyl spokojen s množstvím jednorázových krabiček na jídlo ve firmě, kde pracoval. „Představil jsem si, kolik je takových obalů na světě, když jen v jedné jediné firmě je jich tolik. A tak se zrodil nápad na znovu použitelné obaly,“ říká Širočka.

  Zdroj: Jan Štoll  Nepřehlédněte