Opravený rybník Ohrada v Kunraticích už zase zadržuje vodu

17.9.2020
Fefík
Další fotky

Rybníček Ohrada byl původně vybudován k tomu, aby zachycoval dešťovou vodu z okolí.

Při výstavbě splaškové kanalizace v 90. letech minulého století bylo ale porušeno jeho dno a rybník tak svoji funkci přestal plnit.

V roce 2000 poskytl Státní fond životního prostředí ČR kunratické radnici grant, díky němuž mohla být na dno rybníka položena vodotěsná fólie. Po takřka dvaceti letech však již toto fóliové těsnění dávno nefungovalo tak, jak by mělo, a stav vody v rybníce během roku velmi kolísal. Voda navíc prosakovala také kolem spodní výpusti, která byla podobně jako odpadní potrubí v havarijním stavu.

Tři pražské projekty soutěží ve finále Adapterra Awards 2020

Nejprve byla nádrž odbahněna a zbourána původní návodní zeď včetně bezpečnostního přelivu. Poté postavena novou betonovou hráz s bezpečnostním přelivem a obložena žulovým kamenem, a postavena nová spodní výpust rybníka, která je zabudována do hráze, a opatřena novým uzávěrem.

Původně byly břehy rybníka opevněny kačírkem, ten se ale postupně sesunul na dno nádrže. Břehy byly urovnány tak, aby měly jednotný sklon, a svahy byly zpevněny kamennou dlažbou. Dno nádrže je teď vysypáno štěrkovými valouny.

Z nádrže bylo při revitalizaci odvezeno 350 kubíků sedimentu, nyní je rybník vyčištěný a opět plný vody. Podobně jako další vodní plochy v okolí tak přispívá ke zlepšení zdejšího mikroklimatu.

Náklady na revitalizaci rybníka činily 5,2 milionu korun, financovala ji městská část Praha – Kunratice.

FOTO: Kunratický rybník Ohrada ožívá

Kunratický rybník Ohrada ožívá - 1 leeeeeeKunratický rybník Ohrada ožívá - leeKunratický rybník Ohrada ožívá - leeeKunratický rybník Ohrada ožívá - leeeeKunratický rybník Ohrada ožívá - les
Další fotky
Kunratický rybník Ohrada ožívá - maKunratický rybník Ohrada ožívá - 0 leeeeeee


Nepřehlédněte