Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošního Odpadového Oskara získaly Úvaly

25.11.2017
Bohumil Brejžek
Další fotky

Produkce odpadu je v kraji nadměrná

Odpadový Oskar je soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kilogramů směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny kategoriích: Česká republika v současnosti skládkuje přibližně dvojnásobek směsného odpadu než podle evropské legislativy (skládkové směrnice) bude moci v roce 2020.

FOTO: Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly

Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - odpadky, Odpadový Oskar, ÚvalyOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Odpadky 2_flickerOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - odpad, odpadky, garbageOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Štichova,_popelářské_auto,_popeláři_na_stupačkáchOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Jana_Masaryka,_popeláři_(01)
Další fotky
Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Úvaly – Městský úřadOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Úvaly – Pohled na městoOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Starosta Úval Petr BoreckýOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Starosta Úval Petr Borecký přebírá Odpadového OscaraOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Představitelé Úval na vyhlášení Odpadového Oscara

V přepočtu se jedná o snížení z asi 200 na 100 kg směsného odpadu na jednoho obyvatele. Přitom toto je jen první krok, protože ČR v souladu s vývojem v EU chce skládkování komunálního odpadu zcela omezit (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech již obsahuje omezení skládkování směsného odpadu od roku 2024).

Boj s odpadem: Černou skládku ve Svatém Janovi pod Skalou prozatím zlikvidovali. Jak dlouho to vydrží?

S odpadem to v Úvalech umí

Úvaly jako jediné město ve Středočeském kraji vyprodukovalo v roce 2015, za který se údaje vyhodnocují, odpad pod 150 kilogramů na jednoho obyvatele. To je o sto kilogramů méně, než je celokrajský průměr. Nízké produkce odpadů město dosahuje i přesto, že se zde platí na hlavu. Nízká produkce odpadu je však patrně ovlivněna frekvencí svozu. Směsný odpad se totiž nesváží každý týden, ale jednou za 14 dní. Ve městě se klade důraz na třídění – papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, textilu, elektroodpadu a bioodpadu. Tyto složky mohou domácnosti odvézt i na sběrný dvůr, některé se i vykupují. Svoz objemného odpadu se provádí dvakrát za rok, odevzdat ho lze samozřejmě i na sběrném dvoře.

Co je „pozitivní“ a „negativní“ elektroodpad?

Nespokojují se s dosaženým

Jak vysvětluje ředitelka Technických služeb Úval Pavlína Slavíková, dalším „významným posunem v rámci odpadového hospodářství města se stalo od počátku roku 2017 převzetí svozu odpadů do vlastních rukou, a to prostřednictvím Technických služeb města Úvaly. Díky tomuto kroku se snížily náklady na samotný svoz odpadů, ale změnu pocítili i samotní občané. Rozšířili jsme počet sběrných hnízd i počet kontejnerů na separovaný odpad. Největší změnou je delší období svozu bioodpadů v průběhu roku a díky úspěšnému získání dotace z operačního programu Životní prostředí na poskytnutí nádob na bioodpady do všech úvalských domácností. Díky tomu můžeme v příštích letech očekávat ještě nižší produkci směsných komunálních odpadů.“

Boj s odpadem: Ve Zdibech by se už neměly kupit odpadky na jedné hromadě

Stejného názoru je úvalský starosta Petr Borecký, který dodává:„Odpadové hospodářství města se snažíme nyní nastavit tak, aby v budoucnu umožnilo snadné zavedení systému PAYT a dosáhnout tak dalšího snížení produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele.“

FOTO: Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly

Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - odpadky, Odpadový Oskar, ÚvalyOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Odpadky 2_flickerOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - odpad, odpadky, garbageOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Štichova,_popelářské_auto,_popeláři_na_stupačkáchOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Jana_Masaryka,_popeláři_(01)
Další fotky
Oskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Úvaly – Městský úřadOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Úvaly – Pohled na městoOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Starosta Úval Petr BoreckýOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Starosta Úval Petr Borecký přebírá Odpadového OscaraOskaři se rozdávají i za nakládání s odpadky. Letošním vítězem Odpadového Oskara se staly Úvaly - Představitelé Úval na vyhlášení Odpadového Oscara

 

 Nepřehlédněte