Osmdesáté výročí od deportace židů nám připomenou kulturní a připomínkové akce

16.9.2021
Redakce

Podzimní vzpomínkové akce propojí výstava Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost, která vzdá hold dílu letos zesnulého klasika české reportážní a dokumentární fotografie. Výstava prvního absolventa oboru fotografie na FAMU, jehož dědeček přežil koncentrační tábor, se bude konat v Domě U Černé Matky Boží. Brněnský rodák a pedagog Dias více než 30 let s fotoaparátem navštěvoval vzpomínkové akce v ghettech či vyhlazovacích táborech i původní budovy lágrů. Tím, že zachycoval návraty přeživších na místa paměti, zdokumentoval v čase i zásadní proměnu kultury připomínání.

Během zmíněného období se uskuteční mnoho akcí pro veřejnost ve formě konferencí, diskusí, přednášek, koncertů, výstav či pietních setkání. Památník ticha například představí svůj tradiční bubnovací happening proti pasivnímu přihlížení na nádraží Bubny, festival Věčná naděje nabídne slavnostní koncert izraelských umělců s básněmi Ilse Weberové a hudbou Viktora Ullmanna ve Španělské synagoze.

Stavovské divadlo uvede inscenaci Brundibár nastudovaná souborem Dětské opery Praha a v Národním divadle zazní v cyklu Musica non grata Symfonie č. 21, Kadiš Mieczysława Wajnberga. Masarykova univerzita vystaví v centru Brna expozici o transportu Brno – Minsk, Památník Terezín pozve k výročí vzniku ghetta bývalé vězně.

Mezi 16. říjnem a 3. listopadem 1941 odjelo pět transportů z Prahy do ghetta v Lodži a 16. listopadu transport z Brna do ghetta v Minsku. Následně se rozhodlo, že Židé budou soustřeďováni v ghettu na tehdejším území Protektorátu Čechy a Morava a vybrán byl Terezín. Historie terezínského ghetta začala příchodem transportu s označením Aufbaukommando neboli komando výstavby 24. listopadu 1941.

Celkem v transportech do Terezína přijelo 140.000 lidí, k nimž s postupem fronty přibyly tisíce převážně židovských vězňů.V Terezíně zahynulo 35.000 deportovaných, téměř 88.000 lidí bylo odsud postupně deportováno na východ do míst vyhlazování a na otrocké práce. Osvobození se dožilo jen přibližně 3800 z nich. Nejpočetnější skupinu mezi deportovanými, více než 60.000, tvořili Židé z českých zemí.

Program letošního 80. výročí zahájení židovských deportací završí datum 24. listopadu, kdy se uskuteční symbolický pochod se svíčkami z Bohušovic do Terezína ve stopách prvního transportu do tehdy nově vzniklého ghetta. Symbol světla se přenese o několik dní později do tradičního svátku chanuka, kdy se rozsvítí slavnostní svíčky na mnoha významných místech paměti a první z nich symbolicky již potřetí na nádraží Bubny.

Zdroje: jv/ctkNepřehlédněte