Pandemie téměř neovlivnila úspěšnost prvních ročníků vysokých škol, ovšem pro kantory je distanční výuka náročnější

11.9.2021
Redakce

Podle Stiburka se míra neúspěšnosti poprvé zapsaných na vysokých školách před epidemií pohybovala kolem 36 procent a v posledních letech postupně mírně klesala. Po vypuknutí pandemie v roce 2020 na většině škol dál klesla o jeden až pět procentních bodů, řekl. Z průměru se vymykají dvě školy, z nichž na jedné neúspěšnost stoupla o 37 procent, a naopak na druhé klesla o 28 procent, uvedl. O které školy jde, nechtěl uvést.

Statistiky z posledního akademického roku podle něj zatím nejsou uzavřené. Za první semestr 2020/2021 skončilo neúspěšně 20,2 procenta nových studentů. V prvním semestru předchozího roku to bylo 19,8 procenta a v akademickém roce 2018/2019 před vypuknutím epidemie koronaviru 20,8 procenta, vypočetl.

Průzkum ministerstva školství ukázal, že studenti byli s připraveností škol na výuku na dálku a se způsobem jejich komunikace ve vysoké míře spokojení, sdělila Řezaninová. Spokojenost s přístupem školy vyjádřilo také zhruba 90 procent akademických pracovníků. Průzkum se konal letos od 20. června do 16. července a dotazníky v něm vyplnilo 23.256 studentů a 4597 akademiků.

Mezi nejčastější druhy podpory studujících ze strany vysokých škol se v uplynulých měsících podle zjištění úřadu řadila úprava studijních podmínek, prodloužení semestru, psychologická podpora či zprostředkování kontaktu s ostatními spolužáky. Kolem 45 procent studentů kvůli epidemii deklarovalo zhoršení fyzického zdraví a 55 procent narušení psychiky. Finanční situace se při výuce na dálku ztížila 27 procentům posluchačů, u 70 procent zůstala stejná, nebo se dokonce zlepšila.

Tři čtvrtiny vysokoškolských pedagogů v průzkumu uvedly, že se jejich připravenost k distanční výuce postupně zlepšila, i když podle zhruba poloviny akademiků pracovali studenti hůř než při prezenčním vzdělávání. Pozitivně hodnotili vyučující pomoc škol při zajištění vybavení, kurzů práce s technikou nebo úpravu pracovních podmínek. Naopak nedostatky vnímali v případě psychické a finanční podpory či ocenění za aktivní přístup.

Na 26 veřejných a 31 soukromých vysokých školách studovalo podle statistik ministerstva školství v uplynulém akademickém roce 299.396 lidí.

zdroj: jv/ctk


Témata:

Nepřehlédněte