• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Pět dobrovolných knihovnic obdrželo ocenění

  4.10.2017
  Ondřej Hudec

  V úterý 3. října se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně konal již 6. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

  Vítězkami soutěže se v letošním roce staly a ocenění Středočeský Kramerius si plně zaslouží paní Věra Písecká z Místní knihovny Brodce nad Jizerou, paní Ing. Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny v Jincích, paní Jana Lemberková z Místní knihovny ve Světicích, paní Jaroslava Burgrová z Veřejné knihovny a kulturního centra v Jenči a paní Libuše Břeňová z Obecní knihovny Kostomlaty nad Labem.  Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň inspirovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře.

  Oceněné knihovnice získaly diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další drobné dary. Ceny předával náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniel Marek (Nezávislí Středočeši) spolu s vedoucím oddělení kultury Mgr. Tomášem Procházkou a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím Mikou. „Předání ceny je příležitostí poděkovat knihovnicím za jejich práci a za podporu čtenářství, která je zvlášť v současné počítačové době velmi potřebná,“ řekl na závěr náměstek Daniel Marek a zdůraznil význam knihoven hlavně pro dětské čtenáře.

  Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněná a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a následně také Rada Středočeského kraje.


  Témata:

  Nepřehlédněte