Podomním prodejcům energií v Brně pšenka nepokvete. Město je zakázalo

17.3.2022
Redakce

Na celém území Brna je zakázaný podomní prodej energií. Radní vydali nové nařízení. Primátorka Markéta Vaňková uvedla, že obzvlášť v době ukončení činnosti mnoha dodavatelů je potřeba, aby byli občané chránění před podomními prodejci.

Nařízení reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu a následnou novelu energetického zákona. „Vydáním nového nařízení neprodleně reagujeme na situaci z předešlých let, kdy se ukázalo, že není možné činnost licencovaných obchodníků s energiemi nebo jejich zprostředkovatelů regulovat prostřednictvím tržního řádu, protože ten má dopad pouze na obory, které jsou živnostenským podnikáním, což právě není případ prodeje energií,“ uvedla Vaňková.

Podle ní tak byla nutná změna energetického zákona, která nabyla účinnosti na počátku letošního roku, ustanovení týkající se zprostředkovatelů nabude účinnosti v červenci. Město návrh nařízení poslalo všem 29 městským částem, zpět obdrželo 22 vyjádření se souhlasnými stanovisky. Nařízení města, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb mimo prováděné obchodní prostory, nabude účinnosti od 1. dubna.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte