• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Navigace vás může zabít. Zákaz mobilů pro chodce má smysl

  11.11.2017
  Bohumil Brejžek

  Minulý měsíc vstoupil v hlavním městě Hawaie Honolulu v platnost zákon, podle něhož „nesmí žádný chodec při přecházení ulice či rychlostní silnice hledět do svého mobilního elektronického zařízení“.

   

  Honolulu se tak stalo prvním velkým americkým městem pokutujícím chodce, kteří během přecházení silnice sledují svá elektronická zařízení. Tedy nejen mobily, ale i tablety, fotoaparáty či kamery. Místní správa tento krok zdůvodnila rostoucím množstvím nehod, které způsobují nepozorní chodci zahledění do svých mobilů a dalších zařízení.

  Na Hawaii zakázali chodcům na přechodech koukat do mobilu. Co na to Praha?

  Využili jsme této příležitosti a zeptali se prezidenta Ústředního automotoklubu ČR a viceprezidenta Mezinárodní automobilové federace FIA zodpovědného za mezinárodní koordinaci v otázkách bezpečnosti silničního provozu JUDr. Oldřicha Vaníčka, bývalého známého automobilového závodníka, co on tomuto kroku říká:

  Technologie učí lidi nemyslet

  Myslíte si, že má takové nařízení smysl? Že sníží počet nehod?
  Technologie učí lidi nemyslet. Každý člověk má také jiné periferní vidění a jinou reakční dobu. To vše pak může negativně ovlivnit chování jedince v silničním provozu. Bohužel obecným příkladem nebo hrozbou je to, co jsem v nedávné době viděl v Tokiu, kde neexistuje, aby šel mladý člověk po ulici a netřímal v ruce nějaký smartphone. Jak jsem opatrným nahlížením zjistil, polovina mladých tam má navigaci. Je zoufalé, když někdo jde cestou, kterou šel stokrát, a přesto ji nezná. To samozřejmě může způsobit velké problémy, protože nesleduje provoz.

  Jako viceprezident Mezinárodní automobilové federace FIA jste zodpovědný za mezinárodní koordinaci v otázkách bezpečnosti silničního provozu. Uvažuje se o podobných nebo jiných opatřeních i v Evropě? V Augsburgu umístili na přechodech červené a zelené světlo i na zem…
  Praktická opatření, která jsou v různých zemí různá, se buďto prosadí, nebo zaniknou, ale ta která se prosadí, je vidět, že mají svůj význam. Uvedu jeden příklad opatření, které mě zaujalo v Mexiku. Na semaforech pro chodce mají zeleného panáčka, který nejprve v poklidu přechází a ke konci zeleného signálu již běží a k tomu je přidán i výrazný zvukový signál ve stejném duchu. Působí to úžasně a myslím si, že to má svůj význam.

  Beroun reguluje reklamu. Kvůli památkám i bezpečnosti řidičů

  Jako prezident Ústředního automotoklubu ČR usilujete po dlouhou dobu, co stojíte v jeho čele, o přijetí řady opatření ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu. Prospělo by přijetí zákazu jako v Honolulu i našim městům, zvláště pak Praze?
  V této oblasti je, myslím, řada nebezpečí. Soustřeďujeme se, nejen v České republice, ale i v jiných zemích, na hysterické sledování telefonování za jízdy. Podle mne je nejnebezpečnější ve voze navigace nebo ovládání jiných prvků při jízdě. Člověk v tu chvíli naprosto a soustředěně odezírá od směru a při návratu musí akomodovat na vozovku a to mu nějakou dobu zabere.

   

     Nepřehlédněte