Politické procesy: jedinečný projekt na procesu se Slánským ukáže dobovou manipulaci a propagandu

4.12.2022
Doris Drienová

Různé způsoby dobové manipulace a propagandy ukáže internetový projekt Politické procesy, který jeho tvůrci spustili v sobotu symbolicky ve 03:06. Právě v tuto dobu před 70 lety začaly popravy 11 odsouzených v procesu s Rudolfem Slánským, kteří si v zinscenovaném procesu vyslechli rozsudek smrti. Projekt vznikl ve spolupráci Národního archivu, dokumentaristy Marka Janáče, Archivu Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Tým historiků, právníků a psychologů zpřístupní veřejnosti dosud nepublikované informace i zpřesňující informace o metodách, jakými komunistická propaganda měnila obraz procesu na veřejnosti. Mimo jiné detailně prozkoumal nově nalezené audiovizuální záznamy z procesu včetně filmových záběrů.

Díky webu www.politickeprocesy.cz bude možné vizualizovat jednotlivé výstupy soudního jednání. Projekt má umožnit pochopit, co je dezinformace a propaganda a jak působí na společnost.

Rozsudek nad bývalým generálním tajemníkem Komunistické strany Československa Rudolfem Slánským a dalšími členy vedení údajného protistátního centra byl vynesen 27. listopadu 1952. Ve zinscenovaném procesu, který měl výrazný antisemitský podtext, padlo 11 trestů smrti a tři doživotí. Líčení se uskutečnilo přesně podle předem připraveného scénáře, takže rozsudek padl po pouhých sedmi dnech. Soud se Slánským byl součástí série politických čistek, jejichž prostřednictvím se Moskva po sovětsko-jugoslávské roztržce v roce 1948 snažila utužit disciplínu ve vedení ostatních komunistických států.

První politické procesy začaly brzy po převzetí moci komunisty v únoru 1948 . Zprvu proti ideovým odpůrcům, jako byli generál Heliodor Píka nebo politička Milada Horáková, později se ale „revoluční spravedlnost“ obrátila i proti některým příslušníkům elity tehdejšího komunistického režimu.

Projekt Politické procesy bude v příštích letech mapovat a zpřístupňovat audiovizuální záznamy z dalších případů zneužití justice během 50. let minulého století. Tým se nyní zaměří na dochované materiály z procesu s Miladou Horákovou.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte