• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Polní kuráti se odebrali do literatury. Ale vojenští kaplani se do naší armády vrátili před 20 lety

  20.7.2018
  Fefík
  Další fotky

  Součástí oslav 20. výročí vzniku Duchovní služby Armády ČR bylo otevření panelové výstavy před Generálním štábem na Vítězném náměstí v Praze – Dejvicích. Expozice seznámí návštěvníky se službou duchovních v uniformě od 1. světové války po současnost

  Duchovní služba AČR je jedinečná tím, že stojí na ekumenických základech a společně vojákům slouží 32 duchovních z devíti křesťanských církví. Od roku 1998 prošlo armádou na 50 vojenských duchovních z 10 církví. Prvním vojenským kaplanem byl současný plzeňský biskup Tomáš Holub. Po jeho působení na Balkáně byl společně s evangelickým farářem Jaromírem Dusem pověřen přípravou duchovní služby v rezortu obrany.

  Padre, jak dnes říkají vojáci svému vojenskému kaplanovi, je připraven naslouchat a doprovázet. Účastní se výcviků i zahraničních operací. Jeho služba je nabízena všem, nejen věřícím, a každý má právo si vojenského kaplana vyžádat, přijmout, ale i odmítnout. Je k dispozici jak samotným vojákům, tak i jejich rodinám. Je poradcem velitele v oblasti etiky a lidského rozměru služby jeho podřízených.

  Důležitou součástí výstavy jsou panely seznamující s významnými duchovními v naší armádě. Jde o prvního přednostu duchovního oddělení Ministerstva národní obrany Msgre. Antonína Voneše (1856 v Drahotěšicích, okr. Třeboň – 1925), jeho nástupce (1923-25) biskupa, papežského preláta a generálního vikáře pražského arcibiskupství Msgre. Josefa Bombera (1870 v Jesenici, okr. Litovel – 1927), třetího přednostu (1925-35) Msgre Ignáce Medka (1872 v Nitkovicích, okr. Kroměříž – ?) a čtvrtého (1935-39) Msgre. Methoděje Kubáně (1885v Horní Bečvě – 1942 v Dachau).
  Po válce byl v této funkci generál Jaroslav Janák (1889 v Kovářovicích, okr. Milevsko – 1971 na Zbraslavi) a k hořkému konci v roce 1950 duchovní službu dovedl pplk. Václav Janota.

  FOTO: Duchovní v naší armádě

  Duchovní v naší armádě - 1 1240097 gabriela horáková list17Duchovní v naší armádě - 2 mše svatá v polním lazaretuP1240090Duchovní v naší armádě - 2b P1240086Duchovní v naší armádě - 2c P1240085Duchovní v naší armádě - 3 1. před duch od čsl brm generální superior msgre ant voneš
  Další fotky
  Duchovní v naší armádě - 4 metoděj kubáň P1240076Duchovní v naší armádě - 4B rudolf zháněl organitDuchovní v naší armádě - 5 jar. janák gen duch, předposl před duch ood mnoDuchovní v naší armádě - 5B pplk. václav janota, poslední př duch odd (1950)Duchovní v naší armádě - 6 kost jan ne svat 17Duchovní v naší armádě - 7 holub v bosně P1240034Duchovní v naší armádě - 7B plz bisk th plk. bene 16Duchovní v naší armádě - 8 15 jan kozler, genpor bečvář, pplk jar. knichal P1240096Duchovní v naší armádě - 0 pol kur ludvík feller


  Nepřehlédněte