• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Poutavější expozice i odpočinkový kout. Turnovské muzeum chystá na letošek novinky

  22.1.2023
  Fefík

  Příjemnější a lepší prostředí pro návštěvníky, ale i pro pracovníky přinesou projekty, které na letošek chystá Muzeum Českého ráje v Turnově. V plánu jsou například úpravy expozic tak, aby byly zajímavější, pokračovat se bude i v rekonstrukci domu číslo 72 ve Skálově ulici. Nebude chybět ani nová výstava o historii města a regionu.

  Příjemnější a lepší prostředí pro návštěvníky, ale i pro pracovníky přinesou projekty, které na letošek chystá Muzeum Českého ráje v Turnově. V plánu jsou například úpravy expozic tak, aby byly zajímavější, pokračovat se bude i v rekonstrukci domu číslo 72 ve Skálově ulici. Nebude chybět ani nová výstava o historii města a regionu.

  Muzeum Českého ráje pracuje průběžně na svém rozvoji. Probíhá rekonstrukce budovy, sousedící s hlavní budovou muzea, a nejrůznější opravy a úpravy. Kolegové z muzea současně pracují na reinstalaci expozic a nových výstavních projektech. Je to lákavý cíl pro návštěvníky Turnova,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

  Revitalizace stálých expozic v Muzeu Českého ráje v Turnově zvýší jejich přitažlivost; to vše s minimální investicí. Započala v roce 2021 rekonstrukcí Kabinetu granátového šperku, v roce 2022 práce pokračovaly úpravou komerční části expozice.

  Zásadní úpravy, které by provázely i významné stavební úpravy, musíme kvůli nedořešeným problémům se statikou domu číslo 71 odložit. Přesto chceme obnovit nebo přeinstalovat vybrané expozice, které by tak měly odrážet nové trendy v prezentaci kulturního dědictví,“ řekl Jan Prostředník, ředitel muzea. 

  V letošním roce chce muzeum upravit expozice věnované Střední uměleckoprůmyslové škole šperkařské a prezentaci kolekcí moderního šperku z Mezinárodních šperkařských sympozií, která od roku 1984 pořádá turnovské muzeum.

  Víc než make-up. V turnovském muzeu prezentují restaurované skleněné negativy, kramářské tisky nebo oponu

   

  Na rekonstrukci dvou místností chceme získat peníze z dotačního titulu ministerstva kultury. Rozdělíme ji do dvou etap. První část expozice Historie kamenářství upravíme svépomocí, a to bez nutné výměny mobiliáře. Vitríny a výstavní panely nově natřeme, exponáty nasvítíme, chybět nebude ani nová úprava výstavních panelů nebo doplnění prostoru modely,“ doplnil Prostředník.

  Svépomocí muzejníci promění i expozici Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří a to doplněním o model pravěké dílny na výrobu seker z metabazitu, rekonstruovaný podle archeologického výzkumu objektu z mladší doby kamenné v Turnově – Nudvojovicích. Nově bude k vidění i celý technologický postup výroby kamenných seker od suroviny po hotový výrobek.

  Nejvýznamnější zásahy do stálých expozic připravuje turnovské muzeum ve třetím podlaží muzea, kde začala revitalizace vloni instalací monumentálního betlému turnovského malíře Michala Bělohlávka ze 70. let 19. stol. Návštěvníci se dočkají i zbrusu nové expozice věnované historii města i regionu.

  Turnovské družstvo Granát slaví 70 let. Kde bere unikátní surovinu?

   

  Úpravy čekají i expozici o historii horolezectví. V prvé řadě je nutné zamezit tomu, aby do ní i nadále zatékalo.

  Srážkovou vodu ze střechy nedokázal kanalizační svod pojmout a přepadávala proto žlabem ze zhruba čtyřmetrové výšky před vchod. Spolu s bahnem z poškozené mlatové cesty vtékala dovnitř,“ popsal ředitel muzea.

  Venku bude do země zapuštěna retenční nádrž, která pojme veškerou dešťovou vodu ze střech expozice i depozitáře. Jímaná voda se využije k zalévání zeleně v areálu muzea. Současnou mlatovou cestu nahradí dlážděná, která umožní zasakování vody do země. Prostor mezi západním průčelím expozice Horolezectví a východním průčelím domu číslo 72 se promění v odpočinkovou zónu s venkovním posezením. Odpočinková zóna vznikne i před horním vstupem do expozice.

  Západní průčelí expozice Horolezectví by mělo časem sloužit jako lezecká stěna a zeď, která obchází severní část muzejního areálu, budeme využívat jako venkovní galerii pro fotografické výstavy, zejména s horolezeckou tématikou. Celkové náklady projektu odhadujeme předběžně na osm set tisíc korun bez daně,“ doplnil Prostředník.

  Pět kandidátů Libereckého kraje bojuje o titul Historické město roku 2022

   

  Pokračovat bude i rekonstrukce víceúčelového domu číslo 72 ve Skálově ulici, který Muzeum Českého ráje získalo v roce 2015. V jeho sklepě by měla najít nové  místo  expozice Luminiscence, která se tam přesune z nevyhovujících prostor v suterénu domu číslo 70.

  Jižní polovina domu v 1. podlaží organicky naváže třemi místnostmi na expozici mineralogie umístěnou v hlavní budově muzea v domě číslo 71. Severní polovina v 1. podlaží se stane sídlem technických prostor. Mimo depozitu výstavního mobiliáře a zapůjčených výstav, archivu účetnictví a dílny údržby tu vznikne i sklad chemikálií.

  Ve druhém podlaží vyroste velký multifunkční přednáškový a výstavní sál s technickým zázemím a sociálním zařízením. Přímo na expozici Horolezectví bude stavebně napojen sál věnovaný dílu předního českého fotografa hor a horolezců Viléma Heckela. Přístupy do stálých expozic v domě číslo 72 budou bezbariérové s výjimkou suterénních prostor, u kterých s ohledem na památkovou ochranu stavebních konstrukcí nelze bezbariérový přístup vyřešit.

  Do 3. podlaží  v podkroví budou umístěny konzervátorské dílny a jejich sklad, pořádací a karanténní místnost pro oddělení historických sbírek a archivu, sociální zařízení a inspekční pokoj.

  Zdroj: Jan Mikulička, Liberecký kraj  Nepřehlédněte