Praha 6 změní své logo

25.1.2022
Renata Říhová

Šestá městská část změní v první polovině letošního roku vizuální podobu své komunikace. Jednotný vizuální styl vzejde z otevřené designérské soutěže, v jejíž porotě zasednou respektovaní odborníci.

„Praha 6 je odvážná a sebevědomá městská část, stejně jako lidé, kteří v ní bydlí. A taková by měla být i její značka, prezentace navenek i komunikace radnice. Jsem rád, že jsme se s radními jednomyslně shodli na soutěži o novou vizuální identitu, a také že jsme se rozhodli pro soutěž otevřenou, kam se může přihlásit téměř kdokoliv. Sám jsem velmi zvědavý, jaké návrhy se objeví, a těším se na diskuzi ohledně toho, jaká vlastně naše městská část je a co ji definuje,“ řekl starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09). Praha 6 byla první pražskou městskou částí, která zveřejnila své vlastní logo. Po sedmnácti letech už ale neodpovídá soudobému vizuálnímu stylu měst, na mnoha místech a produktech se nedá využít plně nebo čitelně. Aktuální logo je kvůli tomu používané nahodile, částečně, nebo je nahrazované písmy všech druhů a barev. Vizuální identitu městské části v současnosti navíc tvoří jen samotné logo, bez dalších vizuálních prvků, které by dohromady tvořily jednotnou značku společně s organizacemi, které k radnici patří.

K pořádání soutěže na novou vizuální identitu Praha 6 přizvala organizaci Czechdesign, která zajistí profesionální vedení celého procesu a soutěž také zaštítí po odborné stránce. Během ledna bude zahájena příprava konkrétního soutěžního zadání a následně i sestavování poroty, ve které vedle volených zástupců městské části, včetně opozice, zasednou renomovaní odborníci. Samotná soutěž bude vyhlášena v polovině dubna prvním kolem, do nějž se budou moci přihlásit všichni zájemci z řad grafických designérů a studií. Do druhého kola následně postoupí pět soutěžících. Vítěz bude znám v červnu letošního roku.

Současná Praha 6 je místem pro každodenní život i sídlem významných univerzit, ambasád nebo mezinárodního letiště. Moderní umění ve veřejném prostoru a technologie se staly její nedílnou součástí. Designerská soutěž by tak měla nastolit cestu k vybudování vizuální identity, která bude autenticky odrážet podobu největší pražské městské části. Bude moderní, nadčasová, důmyslná a otevřená světu. Nová sjednocená grafická podoba se pak postupně promítne do celkové vizuální komunikace šesté městské části.

Dosavadní logo, kterým se městská část Praha 6 prezentuje, pochází z roku 2005 z pera Michala Kopeckého. Logo je postaveno na průniku dvou základních geometrických tvarů, čtverce a kruhu. Spojení obou tvarů odkazuje ke konstruktivistické a funkcionalistické architektuře třicátých let 20. století, která nalezla zvláště na území Prahy 6 své maximální uplatnění.


Témata:

Nepřehlédněte