Praha před třemi roky získala Biologický rybník, je odbahněn, teď bude mít novou hráz a výpusť

28.2.2019
Fefík
Další fotky

Vodní nádrž napájená Svépravnickým potokem prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která jí letos přinese opravenou hráz, novou cestu i výpustné zařízení. Hotovo by mělo být v dubnu.

Biologický rybník u Horních Počernic získalo hlavní město Praha od městské části Praha 20 v roce 2016. Protože rybník nebyl v dobrém stavu, v roce 2017 byly z břehů odstraněny přestárlé lámající se vrbové porosty a nepřehledné křoví, poté vypuštěna a odbahněna nádrž (15 tisíc kubíků usazenin). V roce 2018 se začalo se samotnou rekonstrukcí rybníka. Ten se dočkal opravy a rozšíření bezpečnostního přelivu a vývaru, na jejichž vybudování byla použita kamenná rovnanina. Bezpečnostní přeliv ochrání vodní dílo před přelitím v případě velké vody.

V Bohnickém údolí bude zase rybníček. Součástí plánu je obnova celého Bohnického potoka

Momentálně pracovníci Lesů opravují hráz, ta bude vyčištěna, urovnána a zpevněna kamennou dlažbou. Kromě toho rybník získá i nové vypouštěcí zařízení, ke kterému povede nová komunikace.

Loni bylo také zrevitalizováno koryto Svépravnického potoka, které Biologický rybník propojuje se sousedním rybníkem Xaverovským. Z původně rovného koryta se stal meandrující potok s drobnými vodními plochami, které jsou důležité pro obojživelníky i vodní ptáky a savce.

FOTO: Biologický rybník v Horních Počernicích

Biologický rybník v Horních Počernicích - 1 IMG_20181022_084359_BURST001_COVERuBiologický rybník v Horních Počernicích - 2 IMG_20181019_092016uBiologický rybník v Horních Počernicích - 3 IMG_20181026_124334_BURST001_COVERuBiologický rybník v Horních Počernicích - 4 biolBiologický rybník v Horních Počernicích - 5 IMG_20190212_130638u
Další fotky
Biologický rybník v Horních Počernicích - 6 IMG_20190207_073116uBiologický rybník v Horních Počernicích - 0 IMG_20181017_150458u


Nepřehlédněte