• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Pražští radní odsouhlasili dalších 200 milionů, aby záchrana Šlechtovky mohla pokračovat

  31.3.2024
  Fefík

  Dominanta pražské Stromovky není aktuálně v provozuschopné podobě a je nutné zahájit nákladné rekonstrukční a outfitující práce na této památce. Záměr musí ještě schválit zastupitelstvo.

  Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí současný stav objektu a stanovila vizi, jak bude rekonstrukce dále pokračovat. Praha nyní vytvoří novou investiční akci a vysoutěží nového zhotovitele, který práce dokončí.

  „Museli jsme ale uvolnit dalších 200 milionů korun, protože předchozí městská rada už rozpočet stavby nejenom vyčerpala, ale i přečerpala. My jsme tak museli zahájit zcela novou investiční akci,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro oblast kultury.

  Objekt byl už rekonstruován v letech 2017–20, přičemž byla utraceno 225,7 milionu korun. Jelikož tyto prostředky k pokrytí prací nestačily, bude vytvořena nová investiční akce s celkovými náklady 200 milionů. Budoucím správcem objektu bude hlavní město. Podle původního plánu jej měla mít v nájmu městská akciová společnost Obecní dům za roční nájemné 994 tisíc.

  „V konečném důsledku bude celková rekonstrukce bohužel dražší, než se původně čekalo,“ dodal Pospíšil.

  Hradčanská Galerie Josefa Sudka ukazuje známé tváře

   

  V současné době se objekt Šlechtovy restaurace nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce. Nemůže být plně využíván ke svému účelu, protože zcela chybí restaurační část. Na 18 místností historického objektu bylo dokončeno pouze do fáze hrubé stavby, objekt přístavby je ve fázi hrubé stavby celý. Tyto prostory degradují a bez provozu a temperování budou dále chátrat.

  V budově vzniknou tři samostatné gastro provozy: restaurace, cukrárna a zahradní restaurace s výdejními okénky a výčepem. Součástí prací je také výstavba kolonády, altánu, sanace svahu nad budovou a stavba samostatného objektu WC, včetně přípojek.

  Uvnitř stavby je zapotřebí doplnit příčky, vybudovat výtah a svislé rozvody vody a kanalizace. Dále se jedná o rozvody elektra, vzduchotechniky, měření a regulace, chlazení, topení (kotelna byla vybudovaná již v rámci první části), instalaci chladících jednotek a jednotek VZT, rozvaděčů, instalace koncových prvků, sanitárních zařízení, vybavení gastra a dopracování povrchů.

  Obchodní dům Máj otevře už v červnu. Láká na nákupy, špičkovou gastronomii i zábavu

   

  V objektu přístavby bude vzhledem ke změně provozu nutná i úprava ležatých rozvodů kanalizace. Stavba zahrnuje dále vybudování protihlukové zástěny na střeše západní přístavby, povrchové úpravy stávající opěrné zdi (přizdívka a koruna), realizaci proskleného zastřešení nad zásobovací rampou, kompletní rekonstrukci sklepů ve svahu (skladů), dále vybudování ocelových vyrovná-vacích schodů a rampy na zásobovacím dvoře, a realizace zpevněných ploch (zásobovací dvůr) a sadových úprav u budovy.

  Upravena bude také přilehlá zahrada Kaštanka, na které se dnes nachází zařízení staveniště. Vysázeno zde bude 25 kaštanů a upraven terén.

  Zdroj: MHMP  Nepřehlédněte