Před sedmi desítkami let začala komunistická zlovůle. Popravovali a věznili. Nezapomínejme na to zvláště teď

4.7.2018
Fefík
Další fotky

Vzorový proces

Vlna politických procesů, zahájených po sovětském vzoru v zemích východního bloku, se nemohla vyhnout ani Československu. Kreml a sovětští poradci v Praze žádali „vzorový proces“, jenž by patřičně odstrašil všechny potenciální odpůrce režimu. Z mnoha různých variant byla nakonec jako hlava vymyšleného spiknutí vybrána poslankyně národně socialistické strany Milada Horáková. Příprava procesu probíhala zcela pod vlivem sovětských poradců. Žaloba ji a dvanáct dalších lidí vinila z toho, že z nenávisti k lidově demokratickému režimu připravovali protistátní puč a různé teroristické akce, a to v žoldu různých zahraničních špionážních služeb.

Trbunál zasedal ve složení: Karel Trudák − předseda senátu, prokurátoři Josef Urválek, Juraj Vieska, Jiří Kepák a dělničtí prokurátoři Antonín Havelka a Ludmila Brožová – Polednová.
Vynesl čtyři rozsudky smrti, čtyři doživotí a pět trestů mnohaletého kriminálu.
Osobnost Milady Horákové je dostatečně známa.
Osudy dalších ale zůstávají – až na Kalandru – v jejím stínu.
Kdo byli ti další odsouzení v procesu Milada Horáková a spol.?

Tresty smrti

Milada Horáková (1901), úřednice, bývalá poslankyně strany československých národních socialistů.

Záviš Kalandra (1902 Frenštát pod Radhoštěm), divadelní a literární kritik, historik a novinář.
V roce 1923 vstoupil do KSČ a vedl Komunistickou studentskou frakci, následně patřil k předním redaktorům komunistického tisku. Ve 30. letech ovšem hlasitě kritizoval Moskevské procesy, tím jeho členství v KSČ skončilo. Správně odhalil, že Stalinovi jde o fyzickou likvidaci starých bolševiků. V listopadu 1939 byl kvůli komunistické minulosti zatčen a až do roku 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech.
V listopadu 1949 byl znovu zatčen, víceméně náhodou. Bezpečnost jela zatknout jeho švagra dr. Arnošta Ungára, který bydlel ve stejném domě jako Kalandra, a v době zatčení Ungára si k němu šel zatelefonovat a byl zatčen také. Bezpečnost hledala, koho by zařadila do velkého procesu, který se chystal s dr. Horákovou, coby trockistického štváče. Byl vhodnou osobou, která vyhovovala koloritu zamýšleného procesu – a to Miladu Horákovou neznal. V procesu byl označen za trockistu, přestože po druhé světové válce prohlašoval, že kdyby v SSSR byl zvítězil Trocký, a ne Stalin, bylo by to tam dopadlo stejně.
Jeho prasynovcem byl Petr Kalandra. Prezident Václav Havel mu v roce 1991 udělil řád T. G. Masaryka I. třídy.

Jan Buchal (1913 v Litavě u Tišnova), vyučený automechanik, byl štábním strážmistrem SNB ve výslužbě. Od roku 1946 byl členem národně socialistické strany. Po únoru 1948 se aktivně zapojil do protikomunistického odboje na Ostravsku, konkrétně do odbojové skupiny Viléma Václíka, která však byla infiltrována StB. Byl zatčen a posléze „přičleněn“ do procesu s Miladou Horákovou jako důkaz, že skupina připravovala ozbrojené akce na Ostravsku. V roce 1993 bylo Janu Buchalovi za jeho účast v protikomunistickém odboji uděleno čestné občanství města Ostravy.

Oldřich Pecl (1903 Bohuslavice u Kyjova) byl český právník, podnikatel (vlastnil antracitový důl v jihočeských Lhoticích). Jeho spolužákem na gymnáziu byl právě Záviš Kalandra, se kterým vydával studentský časopis. Po únoru 1948 Pecl udržoval kontakty s emigrací a odesílal do zahraničí zprávy (převážně založené na informacích z tisku). To, i fakt, že jeho manželka byla jugoslávského původu (k roztržce mezi Stalinem a Titem došlo zrovna nedávno), způsobilo, že dostal hrdelní trest.

Tresty doživotí

Jiří Hejda (1895 v Praze – 1985 tamtéž) byl spisovatel a publicista (Peroutkova Přítomnost, Lidové noviny, České slovo, Svobodné slovo, Dnešek), národně-socialistický politik a národohospodář (plán dvouletky). V roce 1937 se stal generálním tajemníkem podniku ČKD. Krátce před okupací odešel z ČKD a založil vlastní továrnu na kuchyňská zařízení. Zapojil se do protinacistického odboje v organizacích Politické ústředí a ÚVOD.
Původně i on měl dostat provaz. Z vězení byl podmínečně propuštěn v roce 1962.
Vydal román Útěk (1969) a autografii Žil jsem zbytečně (1991).

Antonie Kleinerová (1901 v Praze – 1982 v Praze) pracovala od roku 1937 na ministerstvu sociální péče, kde se seznámila s Miladou Horákovou. Za války se s manželem zapojili do odboje a v roce 1941 je zatklo gestapo. Josef Kleiner byl popraven, Antonie byla vězněna. Po válce se začala angažovat v národně socialistické straně a stala se poslankyní. Doživotní trest jí byl v roce 1955 zmírněn na 25 let a v roce 1960 byla propuštěna na amnestii.

František Přeučil (1907 v Praze – 1996 v Černošicích) byl nakladatel, národně-socialistický politik a poválečný poslanec. Podílel se na protinacistickém odboji jako spolupracovník generála Karla Kutlvašra. V letech 1945-49 byl majitelem nakladatelství Pamir. Odsouzený na doživotí byl v roce 1963 podmíněně propuštěn. V roce 1968 byl jeho rozsudek zrušen a v roce 1990 zcela rehabilitován. Tragicky zemřel 19. března 1996 při požáru ve svém domě v Černošicích. Jeho synem je herec Jan Přeučil.

Josef Nestával (1900 v Praze – 1976 tamtéž) byl poslanec a úředník, který spolu s Miladou Horákovou založil neformální skupinu, která udržovala kontakty s exilovým vedením ČSNS a pomáhala lidem usilujícím o emigrací. Odsouzen byl na doživotí, v roce 1963 byl propuštěn.

Dlouholetá vězení

Vojtěch Dundr (1879 v Doksech – 1957 ve věznici v Leopoldově) byl meziválečný senátor a ústřední tajemník sociálně-demokratické strany. Profesí byl kovodělníkem na Žižkově.
Odsouzen byl na patnáct let, zemřel ve vězení.

Bedřich Hostička (1914 v Praze – 1996 v Egg u Curychu, Švýcarsko) byl právník a tajemník Čs. strany lidové. Dostal 28 let, v roce 1963 byl amnestován. Po propuštění žil v Rakovníku a v roce 1968 emigroval od Švýcarska, kde pracoval v Creditbank. Dožil se plné rehabilitace v roce 1990.

Jiří Křížek (1893 v Praze – 1970) jako advokát zastupoval britské, indické a rakouské velvyslanectví, ale také nejvýznačnější šlechtické rody. Ke skupině Milady Horákové byl přiřazen až dodatečně. Ostatní obžalované neznal, přesto byl odsouzen k 22 letům těžkého žaláře. Vězněn byl do roku 1963, poté mu nebyl přiznán starobní důchod a tak se živil jako knihkupecký příručí.

Zdeněk Peška (1900 v Praze – 1970 tamtéž) byl univerzitním profesorem, odborníkem na ústavní právo. Coby člen odbojové organizace Politické ústředí byl v roce 1939 zatčen a odsouzen k patnácti letům vězení. Na podzim 1945 byl zvolen poslancem. V procesu s Horákovou byl odsouzen na 25 let. Po propuštění na amnestii 10. května 1960 pracoval v pražské Univerzitní knihovně, kde se staral o kartotéční lístky. Roku 1968 byl částečně rehabilitován (plně až po roce 1989), poté občas publikoval odborné stati o ústavních systémech jiných zemí.

Fráňa Zemínová (1882 v Dolních Chvatlinách na Kolínsku – 1962 ve Velichovkách) byla političkou národně-socialistické strany, aktivní byla i v odborovém a feministickém hnutí.
Publikovala v deníku České slovo a v Listu československých žen. V letech 1918–39 a 1945–48 byla poslankyní parlamentu, mezi ženami drží absolutní primát v délce mandátu. V době procesu byla už důchodkyně a stranou politiky, přesto dostala 20 let. V roce 1960 byla amnestována.

FOTO: Odsouzení v procesu s Miladou Horákovou

Odsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 1 čt++Odsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 3 pecl, kalančt+Odsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 2 hor, zemín, nestával čtOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 4 Buchal_karta moderní dějinyOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 5 buch, zemín čt
Další fotky
Odsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 6 kleierová čtOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 7 nestával FDbOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 8a pře čtOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 8b dundr FDbOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 8c hejda FDbOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 8d Zdenek_Peska wikuOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 8e zemín hřbitovy adopceOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 9 Karel_Trudák př senáu wikiOdsouzení v procesu s Miladou Horákovou - 0 hor wi


Nepřehlédněte